Nieuws

LOKAAL: ESSEN.- Vooruit vraagt aandacht voor dreigend huisartsentekort

Helmut Jaspers

Bediende

Wednesday 15

December 2021 11:38

Nadat een pas-afgestudeerde Essense arts heeft gekozen voor een praktijk elders en onlangs een andere arts aankondigde naar Antwerpen te verhuizen, vrezen vele Essenaren dat ze geen huisarts meer zullen vinden. De meeste huisartsen en groepspraktijken hanteren immers al een patiëntenstop.

Jokke Hennekam, Vooruit-fractieleider: "Dat is niet enkel zo voor onze gemeente, maar dit probleem doet zich voor bij 3 op de 4 Vlaamse gemeenten.  Er wordt van een huisartsentekort gesproken als er minder dan 9 op 10.000 inwoners zijn. In Essen mogen dat er momenteel nog wel 16 zijn. Probleem is evenwel dat verschillende artsen binnen afzienbare tijd met pensioen zullen gaan en dat jonge dokters doorgaans niet wensen om 80 uur per week te werken".

De laatste jaren zijn heel wat dokters gaan samenwerken in groepspraktijken om zo de administratieve rompslomp te verminderen.

Het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid heeft bij monde van Professor Devroey reeds aangegeven dat ze in 2022 een financiële tegemoetkoming willen geven aan artsen die samenwerken in een multidisciplinaire praktijk.

"Daarom vraag ik dat het schepencollege in overleg met de Essense huisartsen, de Eerstelijnszone, az Klina en de andere overheden in overleg treedt om de noden goed in kaart te hebben en te bekijken hoe we hieraan maximaal kunnen verhelpen en oplossingen bieden", aldus nog Jokke Hennekam.

Een vestigingspremie is alvast één van de overwegingen om het voor pas afgestudeerde artsen aantrekkelijk te maken om naar Essen te komen.


Ga naar Helmut Jaspers
Over de Auteur

Helmut Jaspers

Bediende

Deel dit artikel met je vrienden.