Standpunten

Tijd voor wat écht telt: meer en beter betaald ouderschapsverlof

Vooruit met meer en beter betaald ouderschapsverlof

Voor veel ouders is het moeilijk om alle balletjes in de lucht te blijven houden. Om hen te ondersteunen, willen we vooruit met het ouderschapsverlof. We geven ouders meer ouderschapsverlof en zorgen ook voor een betere vergoeding van dat verlof - zodat ouders met een laag inkomen het ook kunnen opnemen. Dat is niet alleen goed voor een betere combinatie van werk en gezin maar ook voor het kind: een goede band met de ouders is essentieel voor de ontwikkeling van een pasgeboren kind. Vooruitgang op alle vlakken.

We zorgen ook voor meer flexibiliteit zodat ouders het ouderschapsverlof kunnen opnemen wanneer het hen het beste past. We zorgen dat ook ouders die nog geen jaar bij een werkgever werken, recht hebben op ouderschapsverlof. 

We willen vaders en meeouders aanmoedigen om het ouderschapsverlof ook op te nemen want dat verhoogt de kansengelijkheid op de arbeidsmarkt. Daarom belonen we ouders die het ouderschapsverlof verdelen over beide ouders door ze méér ouderschapsverlof te geven. Wie deelt, krijgt meer. Alleenstaande ouders hebben trouwens automatisch recht op het extra ouderschapsverlof. Voor Vooruit moet ouderschapsverlof gewoon een evidentie worden voor iedereen. 

Eén duidelijke tijdrekening

Om werknemers meer controle te geven over hun tijd, voorzien we een algemene tijdrekening die het kluwen van bestaande verlofstelsels vervangt. Bij de start van hun loopbaan krijgen werkende mensen een basis tijdskrediet. Wie werkt, bouwt meer rechten op en kan kiezen wanneer die rechten worden opgenomen. Specifieke situaties, zoals zorgnoden voor een ziek familielid, geven extra rechten. Met de tijdrekening mag niemand zijn recht op verlof erop achteruitgaan. 

Werkbaar werk en flexibiliteit

We sporen de sociale partners ook aan om afspraken te maken over de invoering van glijdende uurroosters, arbeidstijdregistratie, arbeidsduurvermindering, het recht op deconnectie na de uren en het gebruik van telewerk. Een werknemer die telewerkt, moet een eerlijke compensatie krijgen voor de bijkomende kosten. We versterken ook het sociaal overleg in de onderneming met betrekking tot het gebruik van data en algoritmes op de werkvloer.

Strijd mee