Standpunten

Wij steunen Oekraïne en veroordelen de oorlog van Poetin

Sinds 24 februari 2022 leven we in een andere wereld. Er is opnieuw oorlog op het Europese continent. Rusland is Oekraïne binnengevallen en begon een gruwelijke oorlog die al aan tienduizenden mensen het leven heeft gekost en miljoenen anderen op de vlucht heeft doen slaan. Vooruit heeft vanaf dag één van de oorlog resoluut de kant gekozen van Oekraïne en de Oekraïense bevolking. Zij worden geconfronteerd met een Russische agressor die hun grondgebied bezet, het land bombardeert en de bevolking uitmoordt. Het gaat om oorlogsmisdaden die flagrant ingaan tegen het internationale recht. Dat kunnen wij niet aanvaarden.

België steunt Oekraïne 

Daarom steunt ons land Oekraïne zoveel als mogelijk. In de eerste plaats door opvang te voorzien voor mensen die op de vlucht zijn voor de oorlog in hun land. De solidariteit in ons land met mensen uit Oekraïne is overweldigend. Ons land levert ook militair materiaal aan Oekraïne zoals antitankwapens, luchtafweergeschut, machinegeweren en munitie. Daarmee kan Oekraïne zijn grondgebied verdedigen en ervoor zorgen dat Rusland niet verder oprukt en Poetin zijn zin niet krijgt. Het is ook duidelijk dat Rusland het internationaal recht flagrant schendt en oorlogsmisdaden begaat. Verantwoordelijken daarvoor moeten gestraft worden. België zal een voortrekkersrol spelen in het onderzoek door het Internationaal Strafhof.

We moeten ook al denken aan de wederopbouw van het land. Hele steden liggen in puin en veel belangrijke infrastructuur zoals scholen en ziekenhuizen zijn vernield. Sinds de start van de oorlog in Oekraïne heeft het Russische leger voor meer dan 120 miljard euro aan schade aangericht. Eén op de vijf Oekraïners heeft sinds de invasie geen toegang meer tot zorg of medicijnen. Bijna de helft van alle Oekraïense kinderen mist lessen op school door de gevolgen van de oorlog. Onze minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez heeft daarom 185 miljoen euro vrijgemaakt voor humanitaire noodhulp en de wederopbouw van Oekraïne. 

Eensgezinde Europese reactie

Maar er is veel meer nodig. Oekraïne heeft de steun van de Europese Unie nodig om stand te houden tegen Rusland. De EU heeft ondertussen al 13 sanctiepakketten aangenomen tegen Rusland. De economische sancties die worden opgelegd hebben één duidelijk doel: de oorlogskas droogleggen en de prijs van de oorlog voor Rusland en Poetin zo hoog maken dat een staakt-het-vuren de enige overblijvende optie is. Onder druk van Vooruit speelt ons land een voortrekkersrol om de handel in Russische diamant wereldwijd volledig droog te leggen. Daarnaast moeten de Europese lidstaten blijven samenwerken om voldoende wapens te leveren aan Oekraïne zodat ze zichzelf kunnen verdedigen. Oekraïne is intussen ook kandidaat-lidstaat om bij de EU te komen. 

Strategische autonomie

De oorlog in Oekraïne heeft ons ook geleerd dat we minder afhankelijk moeten zijn van landen die het niet goed met ons voor hebben. We moeten in Europa opnieuw meer onze eigen boontjes doppen, onder andere op vlak van energiezekerheid, grondstoffen en defensie. Zo was de Europese Unie heel afhankelijk van Russisch gas en olie. Met de opbrengsten daarvan kon Poetin zijn oorlogsmachine draaiende houden. Tegelijk zagen we ook dat de Europese Unie niet kon voldoen aan de verwachtingen van Oekraïne op vlak van militaire steun en vrezen experten dat ook lidstaten van de EU in gevaar komen als Rusland de oorlog in Oekraïne zou winnen. Vooruit is dan ook voorstander van meer strategische autonomie op vlak van energie en grondstoffen en een sterke Europese defensiepijler binnen de NAVO. Daarom heeft ons land deze legislatuur een groeipad voor defensie vastgelegd richting 1,54% BBP in 2030 zodat we de komende jaren opnieuw investeren in een sterk leger.