Standpunten

Vooruit blijft strijden voor LGBTQI+ rechten

Iedereen heeft het recht om zichzelf te zijn. Het is niet aan anderen om jouw identiteit te bepalen: wie je bent, bepaal je zelf. Vooruit staat vooraan op de barricaden voor dat recht. Wij willen dat LGBTQI+ personen volwaardig kunnen deelnemen aan elk denkbaar aspect van de samenleving. En dat elke discriminatie tegen hen streng aangepakt wordt. Vooruit wil bovendien een beleid vorm geven dat geaardheid, gender, relatievormen en gezin de 21ste eeuw binnenloodst. We maken komaf met historische restricties die als enige basis hebben ‘dat het vroeger ook zo was’.

In België hebben we al belangrijke stappen gezet voor de rechten en gelijke kansen van LGBTQI+ personen. Maar een conservatieve tegenbeweging dient zich aan. Als we die verworven rechten niet actief verdedigen, kunnen ze snel terug afgenomen worden. Er zijn genoeg voorbeelden in het buitenland waar extreemrechts aan de macht is en waar verworven rechten van LGBTQI+ personen worden bedreigd of afgenomen. Denk maar aan de VS, Hongarije of Polen. Ook bij ons wordt het discours van extreemrechts tegen LGBTQI+ met de dag harder. Daar gaan we actief tegen strijden. Extreemrechts wil terug naar de jaren vijftig. Wij willen vooruit.

Geweld voorkomen

9 op 10 LGBTQI+ personen hebben al eens geweld meegemaakt. Geweld moet altijd streng aangepakt worden. We maken hier dan ook prioriteit van bij het openbaar ministerie. We versterken de opleidingen voor politie hoe om te gaan met geweld tegen LGBTQI+ personen. We zorgen ervoor dat je als slachtoffer beter onthaald wordt en dat je beter begeleid wordt in elke stap van de klachtprocedure en je hersteltraject.  

Om geweld te voorkomen zetten we in op omstaandertrainingen. Daar leer je hoe je als toeschouwer moet ingrijpen om een situatie te doen de-escaleren. Zo leert iedereen om geweld in de samenleving een halt toe te roepen. 

We willen dat elke leerling zich veilig voelt op school. Daarom zetten we actief in op een schoolomgeving waar iedereen wordt aanvaard zoals die is. 

Welzijn verbeteren

Het (mentaal) welzijn van LGBTQI+ personen staat vandaag nog te vaak onder druk. De zelfmoordcijfers liggen bij hen hoger dan bij andere groepen. Daarom dat het belangrijk is dat hulpverleners voldoende kennis hebben over de uitdagingen waar LGBTQI+ personen mee worstelen.

Seksualiteit en gender mag geen taboe zijn op school. Er open over spreken zorgt er net voor dat jongeren zichzelf en de mensen rondom hen beter begrijpen. Een duidelijke leerlijn seksuele opvoeding is daarom zeer belangrijk.

We willen goede transzorg in elk deel van het land. Daarom versterken we de genderteams. We hebben daarbij ook extra aandacht voor goede nazorg. 

Daarnaast creëren we een wettelijk kader voor altruïstisch draagouderschap waar ook LGBTQI+ koppels voor in aanmerking komen.

Discriminatie bestrijden

Je gender of geaardheid mag geen enkele rol spelen in de kansen die je krijgt op je job. We sporen zo’n discriminatie actief op via praktijktesten. 

Het gender van een persoon wordt ook niet meer zichtbaar vermeld op de identiteitskaart, zodat je niet onnodig in een hokje wordt geduwd. 

Er worden geen niet-medisch noodzakelijke geslachtscorrecties uitgevoerd bij intersekse kinderen zonder toestemming van het kind zelf. We zorgen ervoor dat ze begeleiding, erkenning, waardering en zorg krijgen

Internationaal LGBTQI+ rechten uitdragen

De strijd voor gelijke rechten van LGBTQI+ personen stopt niet aan de landsgrenzen. In verschillende landen wordt het hebben van een andere geaardheid of genderidentiteit niet aanvaard. Het recht om jezelf te zijn is dan ook iets dat Vooruit internationaal uitdraagt en meeneemt in het Europese beleid en in onze projecten voor ontwikkelingssamenwerking. Wij zijn solidair met LGBTQI+ personen wereldwijd. 

Wanneer Europese lidstaten de rechten van LGBTQI+ personen in het gedrang brengen, moet de EU optreden. Geen enkele Europese middelen mogen gebruikt worden om overheidsbeleid van een lidstaat te financieren die de rechten van LGBTI+ personen aanvalt. België speelt daarin een voortrekkersrol.

We gaan Vooruit door te blijven strijden voor gelijkheid voor LGBTQI+ personen. We zullen niet alleen strijden voor meer gelijkheid maar ook de verworven rechten actief verdedigen. Zodat iedereen altijd zichzelf kan zijn.