Standpunten

Het geweld in Gaza moet stoppen

De oorlog tussen Israël en Hamas maakt duizenden onschuldige slachtoffers, gewone mensen die niets misdaan hebben. Onze minister, Caroline Gennez, koos als eerste de kant van alle onschuldige slachtoffers en het internationaal recht. Van in het begin veroordeelde ze het geweld langs beide kanten.

Vooruit blijft een onmiddellijk staakt-het-vuren eisen, met een permanente toegang voor humanitaire hulp en vrijlating van alle gegijzelden.

Door het onderzoek van het Internationaal Strafhof en Internationaal Gerechtshof te steunen kunnen verantwoordelijken bovendien gestraft worden en maatregelen worden genomen om verder leed te voorkomen.

Daarnaast blijven we pleiten voor een tweestatenoplossing en een erkenning van de Palestijnse staat. Dit is de enige weg richting een duurzame vrede in het Midden-Oosten.

Vooruit staat aan de kant van alle onschuldige slachtoffers en blijft pleiten voor een permanent staakt-het-vuren

Op 7 oktober 2023 pleegt Hamas een terroristische aanval in de Gazastrook waarbij naar schatting 1.300 burgers zijn vermoord en 250 personen gevangengenomen als gijzelaars.  

Sindsdien is het conflict volledig ontspoord. De reactie van Israël na de aanslagen van 7 oktober is disproportioneel en een schending van het humanitair oorlogsrecht: miljoenen mensen in Gaza worden uit hun huis verdreven, ziekenhuizen worden aangevallen, hulpkonvooien worden geblokkeerd of aangevallen, een hongersnood dreigt,...  Langs Palestijnse kant vielen ondertussen al meer dan 30.000 doden

Hulpverleners doen wat ze kunnen, maar zonder een humanitair staakt-het-vuren kan de noodhulp niet tot bij iedereen geraken. De tijd dringt. Het geweld moet stoppen. Nu.

Vooruit wil sancties tegen Israël

Vandaag wordt er geld verdiend in illegaal bezet gebied. Vooruit wil een duidelijke etikettering van alle producten uit de bezette gebieden in Gaza. 

Daarnaast willen we een Europees en/of nationaal importverbod op producten uit nederzettingen en een regelmatige update van de VN database van bedrijven die actief zijn in de Israëlische nederzettingen-industrie.

België moet ook steun verlenen aan het onderzoek van het Internationaal Gerechtshof en het Internationaal Strafhof. Vooruit wil dat de Hoven de gebeurtenissen op 7 oktober 2023 en de oorlog in Gaza die daarop volgde, onderzoekt. Verantwoordelijken moeten gestraft worden.

Vooruit met internationale solidariteit 

Vooruit zal altijd de kant kiezen van onschuldige slachtoffers en internationale solidariteit. Caroline Gennez zorgde er als minister van Ontwikkelingssamenwerking voor dat hulp tot bij de mensen raakte. Met de moed der wanhoop. Want die humanitaire hulp werd vaak bewust tegengehouden door Israël of kwam onder vuur te liggen. 

Caroline zorgde voor noodhulp voor de Palestijnen. Humanitaire steun met basisvoorzieningen zoals voedsel, water, medicijnen en brandstof. Die steun komt via UNRWA, de organisatie van de VN voor hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen, terecht bij de lokale bevolking. 

De Belgische regering besloot ook over te gaan tot het droppen van humanitaire hulp in Gaza vanuit de lucht. Concreet gaat het over voeding, medisch materiaal en hygiënekits dat via airdrops Gaza bereikte. Ondertussen bleef de federale regering druk zetten op Israël om meer grensovergangen te openen en humanitaire hulp veilig en permanent toegang toe te laten. 

Voor ons is het duidelijk: we laten onschuldige Palestijnen in Gaza niet in de steek. 

Erkenning Palestijnse staat - Tweestatenoplossing

We erkennen de Palestijnse staat, bij voorkeur samen met een groep like-minded landen in Europa. Dit is een eerste noodzakelijke stap naar een duurzaam onderhandelde tweestatenoplossing. We moeten daarin een voortrekkersrol spelen.