Standpunten

De strijd tegen racisme en discriminatie voeren we op

De strijd tegen discriminatie en racisme is een absolute prioriteit voor Vooruit. Als we als samenleving vooruit willen, moeten we ervoor zorgen dat niemand uitgesloten wordt en iedereen alle kansen krijgt om bij te dragen aan die samenleving. We hebben elk talent nodig.

Vooruit is tegen discriminatie

Wie je bent, wat je kenmerken en eigenschappen zijn, mag geen rol spelen als je werk zoekt of promotie nastreeft, als je onderwijs volgt of als je een appartement wilt huren. En ook niet als je toegang wilt tot een discotheek, een feest of een ander cultureel evenement. Niemand in ons land mag verschillend behandeld worden op basis van kenmerken zoals geslacht, gender, huidskleur, handicap, religie of seksuele voorkeur. 

Praktijktesten in heel Vlaanderen

Daarom willen wij dat praktijktesten veralgemeend worden. Praktijktesten zijn een effectieve techniek om discriminatie op te sporen met respect voor de rechten en privacy van potentiële daders. Enkele Vlaamse steden met Vooruit in het bestuur, zoals Gent, voeren reeds praktijktesten uit om werkgevers of verhuurders die discrimineren, actief op te sporen en te bestraffen. En dat werkt.  De Vlaamse regering (N-VA, CD&V en Open VLD) weigert echter om dit over heel Vlaanderen uit te rollen. Zo kost bijvoorbeeld leeftijdsdiscriminatie in de context van werk onze samenleving handenvol geld. Het kost ons welvaart en vooruitgang. Vooruit wil de praktijktesten veralgemenen en invoeren

Meldpunten voor racisme en discriminatie

Meldpunten voor racisme en discriminatie zijn cruciaal zodat elke vorm van racisme of discriminatie gemeld en bestraft wordt. Dit geldt voor overheidsopdrachten en privébedrijven maar even goed voor het uitgaansleven. Daarom willen we de reeds bestaande meldpunten bekender maken en zorgen we voor een verplichte incidentmelding.

Iedereen gelijk behandeld

Discriminatie is niet iets eenmalig, maar structureel: minder kansen op de arbeidsmarkt bijvoorbeeld betekent minder kans om vooruit te gaan in het leven. 

Vrouwen
Zo worden
vrouwen, en voornamelijk moeders, nog altijd gediscrimineerd op de arbeidsmarkt. Dit zorgt voor lagere lonen, lagere pensioenen en minder promotiekansen. Deze (zwangerschaps)discriminatie ten opzichte van vrouwen pakken we strenger aan. Door loonbeleid en evaluatiecriteria bij aanwerving of promotie transparanter te maken, gaan we de loonverschillen tegen. Dit beleid voeren we door in zowel de private als de publieke sector. We zorgen ook dat deze regels effectief gecontroleerd en gehandhaafd worden.

Ouderen
Ouderen verdienen respect. In de context van werk worden oudere werknemers (+55) vaak het slachtoffer van leeftijdsdiscriminatie. Als we mensen vragen om langer te werken, moeten zij daar ook de mogelijkheid toe krijgen. Dat betekent dat werkgevers alle redelijke aanpassingen moeten doen om ervoor te zorgen dat medewerkers in de herfst van hun loopbaan mee kunnen. Daarnaast maken we een eind aan tariefdiscriminatie op basis van leeftijd bij autoverzekeringen. We verbieden verzekeraars om oudere bestuurders louter op basis van hun leeftijd een verzekering te ontzeggen. 

Personen met een handicap
Heel wat publieke gebouwen zijn nog altijd niet toegankelijk voor
personen met een handicap of beperking. De onwil om tot oplossingen te komen is deel van het probleem: we weten perfect hoe we gebouwen en diensten moeten ontwerpen zodat ze voor iedereen toegankelijk zijn. De meerkost daarvan is verwaarloosbaar. En toch gebeurt dat niet. Daarom moet elke nieuwbouw, elke renovatie, elke aankoop met overheidsgeld (zoals bijvoorbeeld bussen van De Lijn), toegankelijk zijn voor personen met een handicap. Zo maken we (geleidelijk) komaf met bijvoorbeeld de reservatieplicht bij het openbaar vervoer. Intussen versterken we het recht op redelijke aanpassingen en treden we strenger op naar wie personen met een handicap in de kou laat staan.

LGBTQIA+
Tot slot willen we dat discriminatie vanwege geaardheid of genderidentiteit streng wordt aangepakt. We gaan strafrechtelijke feiten tegen
LGBTQI+ personen met volle kracht opsporen, vervolgen en bestraffen. Alle strafbare haatspraak, online en offline, ten aanzien van LGBTQI+-gemeenschap moet ook écht vervolgd worden.

Je deel doen

Een verschil maken tussen mensen vanwege kenmerken zoals geslacht, huidskleur of seksuele geaardheid is voor Vooruit totaal uit den boze. Een verschil maken op basis van de vraag of je je inspant voor de samenleving, of je je best doet voor het geheel, of je je deel doet…. kan en moet wel. 

Wie niet werkt hoewel hij dat wel kan, wie niet probeert de taal te leren hoewel hij dat wel zou kunnen, kan niet van dezelfde voordelen genieten als iemand die dat wel doet. Een welvaartsstaat die iedereen de voorwaarden, kansen en middelen voor een goed en gelukkig leven wil bieden, kan alleen overleven als haar leden door taal en arbeid met elkaar verbonden zijn. De taal die we met elkaar spreken en het werk waarmee we onze economie en welvaartstaat opbouwen, is wat ons één maakt. Is wat ons maakt tot een sterke welvaartsstaat die iedereen rechten. 

Precies daarom doen we er met Vooruit alles aan om nieuwkomers te helpen om actief om deel te worden van onze samenleving: door hen Nederlands te leren en te zorgen dat zij een job kunnen uitoefenen. Taal en werk zijn een must voor iedereen.