Stage lopen bij onze Vlaamse fractie?

Functie Inhoud Profiel Stageduur

Cultuur en media

De Vlaamse fractie op de beleidsdomeinen cultuur en media inhoudelijk ondersteunen. Dat betekent cultuur en media analyseren, decreten analyseren, vragen schrijven, persberichten voorbereiden, commissievergaderingen en de plenaire vergadering opvolgen …

Bezig aan een academische 3e bachelor of masteropleiding, of afgestudeerd en op zoek naar werkervaring.

Heeft een notie van hoe een parlement werkt.

Interesse in de beleidsdomeinen cultuur en/of media; kennis is een pluspunt, maar niet vereist.

Iemand die wil weten hoe een parlement werkt en hoe het in de coulissen van het politieke toneel is.

Minimum drie weken, mogelijk tussen oktober en juli

Wonen

De Vlaamse fractie op het beleidsdomein Wonen inhoudelijk ondersteunen: parlementaire initiatieven en decreten analyseren, vragen schrijven, persberichten voorbereiden, commissievergaderingen en de plenaire vergadering opvolgen …

Heeft een notie van hoe een parlement werkt. Interesse in het beleidsdomein Wonen; kennis is een pluspunt, maar niet vereist.

Student Architectuur of bouwkunde is een pluspunt.

In onderling overleg

Onderzoekscommissie PFOS

Vooruit biedt je de kans om onze fractie te ondersteunen in de onderzoekscommissie PFAS-PFOS.

Je wordt als stagiair meegenomen in de voorbereidingen van de onderzoekcommissie, doet opzoekingen en voert taken uit rond het dossier.

Je houdt de vinger aan de pols bij  gebeurtenissen op het terrein en gaat mee op zoek naar invalshoeken die nuttig zijn voor het parlementair werk.

Masterstudent die kennis heeft over de domeinen milieu, welzijn, recht of politieke wetenschappen.

Start in september 2021

Aanmelden via: https://vooruit.jobtoolz.com/nl/stage