Stage lopen bij onze studiedienst?

Functie Inhoud Profiel Start stage
Energie Je werkt rond een specifiek onderwerp in energie ter voorbereiding van een mogelijk politiek initiatief. Gecombineerd met kleine, dagdagelijkse opdrachten (commissie volgen, parlementaire vraag opstellen, etc.). Mogelijke thema’s zijn energie-intensieve industrie, zonnepanelen en digitale meter, netinfrastructuur (ook eigen voorstellen mogelijk). Voor energie is een technische achtergrond (ingenieursopleiding) een meerwaarde maar geen vereiste. Politieke en economische opleidingen als achtergrond zijn ook interessant. Als stagiair moet je vooral interesse hebben in het onderwerp en in staat zijn om wetenschappelijke rapporten te lezen. In onderling overleg
Klimaat & Milieu Opdracht rond een specifiek onderwerp in klimaat en/of milieu ter voorbereiding van een mogelijk politiek initiatief. Gecombineerd met kleine, dagdagelijkse opdrachten (commissie volgen, parlementaire vraag opstellen, etc.). Mogelijke thema’s zijn droogteproblematiek, stikstofproblematiek, duurzame investeringen (ook eigen voorstellen mogelijk).

Politieke en economische opleidingen als achtergrond zijn interessant maar geen vereiste. Als stagiair moet je vooral interesse hebben in het onderwerp en in staat zijn om wetenschappelijke rapporten te lezen.

In onderling overleg
Economie: Vlaams Innovatiebeleid Onderzoek naar Vlaams innovatiebeleid en opvolging van commissies daaromtrent in het Vlaams Parlement. Economische opleiding is wenselijk. Start in september of oktober 2021
Welzijn

Het welzijnsbeleid van de beweging mee vormgeven. Het parlementaire werk ondersteunen én meeschrijven (onderzoeken+visieontwikkeling) aan de nieuwe standpunten en narratieven die de politieke boodschap van de beweging helpen te optimaliseren.

Voor welzijnsbeleid (ouderenzorg, zorg PmH, preventie ... ) is enige voorkennis en interesse in de materie welkom. Kan ook ruimer dan een stage bijvoorbeeld ih kader van een thesisonderzoek.

Start in september of oktober 2021
Gelijke kansen & Genderbeleid

Werken rond gelijke kansen en genderbeleid. Het parlementaire werk ondersteunen én meeschrijven (onderzoeken+visieontwikkeling) van de nieuwe standpunten en narratieven die de politieke boodschap van de beweging helpen te optimaliseren.

Master Gender en Diversiteit, die in het kader van de studie een korte of lange stage moet doen die met het onderwerp verband houdt. In onderling overleg
Werk: Vlaamse Arbeidsmarkt

Uitvoeren van een beleidsanalyse tot de visievorming van Vooruit over het Vlaamse arbeidsmarktbeleid.

Economische opleiding is wenselijk. In onderling overleg
Onderwijs

Taken omvatten een literatuurstudie en visieontwikkeling rond inclusief onderwijs, het in kaart brengen van initiatieven rond armoede in het secundair onderwijs en een vergelijkende analyse van de zomervakantieregeling in Europa

Studies: onderwijskunde, agogiek, sociale wetenschappen, pedagogische wetenschappen of gelijkwaardig. Graag ook praktische onderzoeksvaardigheden (zowel kwalitatief als kwantitatief), een kritische blik, vlot informatie kunnen verwerken, kennis van het Vlaamse onderwijslandschap en een zelfstandig profiel.

In onderling overleg

Aanmelden via: https://vooruit.jobtoolz.com/nl/stage