Nieuws

LOKAAL: Weer hoop voor het fietspad langs de Wevelgemstraat.

Patrick Van Gheluwe

gepensioneerde

Thursday 03

June 2021 11:55

In maart 2012 ontvingen de gemeentebesturen van Ledegem en Wevelgem het plan voor het fietspad in de Wevelgemstraat en de meetstaat om gronden te verwerven. Daarna zou de Provincie het vrijliggend fietspad op haar kosten aanleggen. Noch Ledegem, noch Wevelgem deden voldoende inspanningen voor die verwervingen waardoor de Provincie de financiële middelen door schoof naar andere projecten. In allerijl kreeg de burgemeester een aankoopakkoord met de grondeigenaar, maar er werden blijkbaar geen stappen meer gezet voor een nieuwe aanvraag.

Toen Andy Vandoorne in 2016 in de gemeenteraad kwam, in opvolging van Moreen Dewolf, heeft hij meteen vragen gesteld naar de stand van zaken van dit fietspad. Steeds kwam het antwoord dat het de schuld was van Wevelgem en vooral van de socialistische gedeputeerde die halsstarrig weigerde om het dossier op te splitsen. In januari 2021 kreeg hij weer dit antwoord en daarop is Vooruit Ledegem naar gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe getrokken met de vraag om zelf een initiatief te nemen en gezien Ledegem reeds eigenaar was, te kijken tot waar Wevelgem kon verwerven  om dan voor dit stuk het fietspad aan te leggen.

Gedeputeerde Vanlerberghe ging in op de vraag van Vooruit Ledegem en belegde een vergadering met beide gemeenten om hen de tijd te geven de nodige gronden te verwerven met de belofte dat van zodra de aankopen in Wevelgem niet kunnen doorgaan men zou starten met het bouwdossier tot waar er verworven is.

Groot wat de verwondering van Andy Vandoorne toen in de gemeenteraad daarop provincieraadslid Piet Vandermersch tussenkwam en de schijn gaf dat dit aan hem te danken was door zijn vele tussenkomsten voor dit fietspad.

In de gemeenteraad daarop heeft Andy dit recht gezet: "Bij nazicht in het bulletin van vragen en antwoorden in de Provincieraad vinden wij terugkerend tot 2017 geen enkele vraag van het provincieraadslid omtrent het fietspad in de Wevelgemstraat" en "Op onze vraag wil de gedeputeerde het dossier heropstarten, desnoods in gesplitste vorm."

Er is dus weer hoop voor een vrijliggend fietspad in de Wevelgemstraat.

Vooruit Ledegem rekent er op dat onze gemeente nauwgezet de dossiervoorwaarden uitvoert en dus ook de aankoopakten aan het Provinciebestuur bezorgt, wat volgens een interne Provinciale nota nog niet is gebeurd.

Tijd om er werk van te maken en op de medewerking van Vooruit Ledegem kan men rekenen.


Ga naar Patrick Van Gheluwe
Over de Auteur

Patrick Van Gheluwe

gepensioneerde

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant