Vooruit

Denk
mee

Geef uw gedacht en bouw mee aan het beste land ter wereld.

Ontdek de digitale sessies

Bij Vooruit staan mensen centraal. Onze beweging zoekt mensen actief op. We bouwen aan de toekomst en werken samen aan een ambitieus plan om van ons land het beste land ter wereld te maken.

Dat plan schrijven we niet in één dag, we bouwen dat samen, met vallen en opstaan. We hebben het lef ons niet op te sluiten in een ivoren toren. We stappen naar buiten, met een helder doel als richting en onze kernwaarden als fundament. Een professionele beweging die standpunten samenbrengt en omzet naar concreet beleid.

We doen dat op verschillende manieren, nu eerst via digitale bijenkomsten. Als een platform van goede ideeën. Samen werken we die uit. Vooruit maakt het mogelijk om een goed idee om te zetten naar een concreet voorstel. Op welk niveau dan ook. We werken toe naar fysieke bijeen komsten waar verschillende thema’s voorbijkomen.

Uiteindelijk leggen we de uitgewerkte voorstellen voor aan onze leden. Op ons volgende grote event Go Left XL bouwen we aan ons nieuwe programma voor de toekomst.

Digitale sessies

Hoe maken we van ons land het beste land ter wereld? Denk mee na over die vragen tijdens een van onze digitale sessies. Wij geloven dat solidariteit het fundament van elke oplossing is, jij ook? Laat van je horen!