Jongeren

Jongeren, onze motor van vooruitgang, verdienen alle kansen

Jongeren zijn de motor van de vooruitgang. Voor nieuwe, creatieve ideeën die onze samenleving en economie kunnen boosten, moet je vooral bij jonge mensen zijn. Jonge onderzoekers, jonge ondernemers, jonge werknemers. Of wij de klimaat- en energie uitdagingen de baas worden een betere toekomst zullen kunnen uitbouwen, hangt voor een groot deel af van de jeugd van nu.

Alleen met sterke kinderopvang heeft elk kind gelijke kansen

Vooruit wil dat kinderen alle kansen krijgen op een goed en gelukkig leven – ook kinderen die toevallig opgroeien in moeilijke of armoedige omstandigheden. Waar je wieg staat, mag niet je toekomst bepalen. Daar dient een sterke welvaartsstaat voor, om de ongelijkheid te verkleinen. En één van de instrumenten van de welvaartsstaat om kinderen gelijke kansen te geven, is kinderopvang.

Sterke jeugdhulp beschermt onze jongeren en toekomst

Jongeren zijn onze toekomst. Of onze samenleving van morgen erop vooruit gaat, zal vooral van hen afhangen. Daarom moeten wij er alles aan doen om hen veilig en goed omringd te laten opgroeien zodat zij zich ten volle kunnen ontwikkelen. Ook – en vooral – wanneer kinderen de pech hebben dat zij opgroeien in moeilijke omstandigheden.

Petities

Strijd mee.

Teken onze petitie en strijd mee voor de beste zorg.

Voor het beste onderwijs

Het gaat niet goed met het Vlaamse onderwijs. Het lerarentekort blijft groeien, terwijl de werkdruk stijgt voor wie wél nog voor de klas staat. Hierdoor stappen steeds meer mensen met een hart voor onderwijs uit het beroep. Er zijn klassen die dit schooljaar nog geen leerkracht Nederlands gezien hebben. Nooit eerder was de leerachterstand zo groot. 

Het Vlaamse onderwijs behoort nog steeds tot de wereldtop. Als we die positie willen houden, moet de Vlaamse regering nu ingrijpen. Teken de petitie en steun onze voorstellen voor het beste onderwijs. 

Dit wil ik tekenen

Strijd mee