Nieuws

Gent - Sven Taeldeman over beleidnota Stedenbouw e.a.: ‘Bouwstenen voor toekomstige leefomgeving’

Ronny Wolfcarius

Wednesday 31

March 2021 16:51

De Gentse gemeenteraad heeft op maandag 29 maart 2021 de beleidsnota ‘Stedenbouw, Architectuur, Publieke Ruimte, Mobiliteit, Historisch Patrimonium en Erfgoed’ goedgekeurd. Onze fractieleider Sven Taeldeman hield daarover een uitgebreide tussenkomst, want in die nota zit veel ‘eten en drinken’. “Hij bevat letterlijk vele bouwstenen voor onze toekomstige stedelijke leefomgeving, als fysieke randvoorwaarde voor die warme, leefbare stad Gent. Cruciaal is snel kunnen inspelen op (permanente en nieuwe) uitdagingen, door op een juiste wijze in te grijpen in onze bebouwde stedelijke omgeving. Want die ingrepen blijven voor lange tijd ‘tastbaar’ in onze omgeving.”

 

Gent heeft de voorbije 20 à 25 jaar een sterke traditie ontwikkeld op het vlak van ruimtelijk beleid, mobiliteitsbeleid en openbaar domein. 25 jaar autovrij centrumgebied, 30 jaar mobiliteitsplanning, 18 jaar Ruimtelijk Structuurplan Gent (met als opvolger ‘Ruimte voor Gent’), enzovoort.

“Gent kan enkel die aangename, leefbare stad blijven, door verder werk te maken van dat consequent beleid. Door duidelijke keuzes te maken, met plaats voor experiment en pionieren. Het zal niet verbazen dat dat beleid voor de ‘Vooruit’-fractie enkel geslaagd is, als het elke Gentenaar vooruit helpt.”

10.000 extra wooneenheden nodig: ‘Geen hoogtevrees hebben en openbaar groen voorzien’

Wat stedenbouw betreft springt vooral de woonuitdaging in het oog. “Als we in Gent op dezelfde bebouwbare oppervlakte 10.000 extra – betaalbare - wooneenheden moeten creëren, dan moeten we omhoog durven kijken - en dat kán, op genuanceerde, Gentse manier. We moeten geen ‘hoogtevrees’ hebben. De ‘bouwblokvisie’ komt er nog aan, wat ons in staat moet stellen om binnen stedelijke bouwblokken tot een harmonieuze verweving van functies (wonen, werken, school, ontspanning) te komen, in aanvaardbare volumes, en mét voldoende groen.”

Ook de wijkstructuurschetsen, de masterplannen en het  team van de Gentse Stadsbouwmeester geven mee vorm aan het vooruitstrevend stedenbouwbeleid. “Daar bovenop moet het ‘Masterplan Historisch Patrimonium Binnenstad’ ons helpen zoeken naar een evenwicht tussen het ‘gewone’ behoud en (op sommige plaatsen) een nieuwe invulling, graag mét inspraak door de Gentenaars en de ‘kenners’ van de Gentse historiek.”

Mobiliteit: ‘veilige, leefbare en bereikbare stad’, voor élke Gentenaar

Elke dag maken de Gentenaars samen 650.000 verplaatsingen in onze stad. Dat vraagt om een mobiliteitsbeleid met gedurfde keuzes, altijd met een verkeersveilige, leefbare maar ook bereikbare stad voor ogen… voor élke Gentenaar.

“Dat laatste is voor ons essentieel” zegt Sven. “Er moet voor iedereen betaalbaar, toegankelijk vervoer zijn. Het Openbaar Vervoersplan en het sluitstuk ‘Vervoer op Maat’ zijn cruciaal, net zoals het Vervoerarmoedeplan dat er hopelijk binnenkort aankomt. De hogere ambities op het vlak van gedeelde en collectieve mobiliteit zijn, samen met de ‘trage mobiliteit’ (onder andere via een veralgemeende zone 30), de sleutels naar een leefbare, altijd bereikbare stad, voor elke Gentenaar. Tegelijk verwachten we veel van de ‘wijkmobiliteitsplannen’ en moeten de openbare werken beter gecoördineerd worden zodat de situatie altijd veilig blijft voor elke weggebruiker.”

In Gent zijn de meeste dingen zo nabij dat veel verplaatsingen zelfs te voet kunnen. “Drie dingen zijn voor ons belangrijk: een betere oversteekbaarheid, obstakelvrije voetpaden, en meer zitbanken voor de minder mobiele Gentenaars.”

Openbaar domein: beter, toegankelijker, meer groen

Op het openbaar domein ontmoeten we elkaar en verplaatsen we ons elke dag. Het is bovendien ‘gemeengoed’, waar zeer veel gemeenschapsbudget aan wordt besteed.

“Onze fractie beklemtoont dan ook graag nog eens het belang van deze ‘publieke’ ruimte. Het zijn ‘de tuinen en terrassen van de Gentenaars’. De kwaliteit moet nog beter, net zoals de toegankelijkheid. En er moet meer openbaar groen bijkomen.”

Door corona leerden steeds meer mensen het openbaar domein waarderen. Maar tegelijk zijn er nog te veel mensen die afval laten rondslingeren. “Wij verwachten sterke inspanningen op vlak van sensibilisering en handhaving. Want ‘publieke ruimte’, dat betekent ook dat elkeen zijn verantwoordelijkheid draagt, zodat elke Gentenaar of bezoeker er zich goed voelt.”

De volledige beleidsnota vind je hier. 


Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Ronny Wolfcarius

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant