Nieuws

LOKAAL: Dringend nood aan bijkomende maatregelen verkeersveiligheid in zone 30

Ronny Wolfcarius

Friday 26

March 2021 10:19

Sinds 2017 is in de Tiense binnenstad en aan schoolomgevingen de zone 30 ingevoerd. Maar al te vaak wordt er nog vastgesteld dat men zich onvoldoende houdt aan deze maximumsnelheid. Buurtbewoners hangen fluo hesjes of affiches uit met de boodschap “max 30”. Onze fractie vroeg op de gemeenteraad van 25 maart ll. meer aandacht en meer acties van de meerderheid om dit af te dwingen, niet alleen door handhaving en controles, maar ook door technische ingrepen die de snelheid en het verkeer kunnen remmen.

Verkeersveiligheid is terecht één van de grootste bekommernissen van inwoners als het gaat om de leefbaarheid van onze stad. In onze binnenstad en aan schoolomgevingen werd in 2017 de zone 30 ingevoerd. Maar in de praktijk blijkt toch al te vaak dat men zich niet houdt aan deze maximumsnelheid.


“Ik denk dat iedereen in de binnenstad ondertussen de fluo hesjes of de affiches en stickers met de boodschap “max 30” wel al heeft gezien. Buurtbewoners geven hiermee terecht aan dat het niet voldoende is om gewoon een verkeersbord te plaatsen en dat er meer moet gebeuren om dit af te dwingen”, aldus Nele Daenen.

Het is niet alleen nodig om voldoende (of meer) controles te doen met het oog op handhaving, maar men moet ook investeren in technische ingrepen in de weginfrastructuur.
We denken hierbij aan verkeersremmers, wegversmallingen, proefopstellingen, … die de verkeersveiligheid ten goede komen, maar ook overlegmomenten met de bezorgde buurtbewoners. We vroegen de huidige meerderheid dan ook om hiervoor de nodige budgetten te voorzien in de meerjarenplanning. De bevoegde schepen gaf aan dat men op dit moment inderdaad eerder inzet op sensibiliseren, zelfs eerder beperkt op handhaving en dat er nog geen andere concrete plannen of ingrepen gepland zijn. Bovendien zouden de sensibiliseringsacties op dit moment maar weinig resultaat hebben.

Onze fractie vroeg eveneens of Tienen gebruik zal maken van de mogelijkheid (die sinds 1 februari bestaat) om snelheidsovertredingen via GAS-boetes te beboeten. We begrijpen dat hiervoor eerst de nodige (juridische en organisatorische) omkadering dient voorzien te worden. Maar we roepen de stad toch op om hier vol op in te zetten aangezien ook dit een manier is om zelf als stad mee de verkeersveiligheid te verbeteren.

Nele DAENEN 
Fractieleider Vooruit
+32 472 69 65 54

Over de Auteur

Ronny Wolfcarius

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant