Nieuws

LOKAAL: OOSTENDE: Oostendse meerjarenplan 2020-2025 onder de loep: Oostendenaar zal meer betalen

Ronny Wolfcarius

Tuesday 10

December 2019 20:20

Naar het persbericht van 10 december 2019

De fractie spitte het Meerjarenplan 2020-2025 uit en vraagt zich af: In hoeverre is #AllemaalOostendenaar nog een kerntaak van het Oostendse stadsbestuur? De Oostendenaar zal wel meer betalen. Ondertussen wordt ook alles duurder en blijft er voor de inwoner steeds minder over. 

OPBRENGSTEN BELASTINGEN, BOETES EN TARIEFVERHOGINGEN VS. DE STADSSCHULDEN 

Onder het motto ‘slanke overheid’ pronkt het Oostendse stadsbestuur ermee dat de belastingen niet verhogen. Klopt, de personenbelastingen en de onroerende voorheffing gaat niet omhoog. De opbrengsten uit andere belastingen en boetes stijgen in 2020 met 3 miljoen en de komende 5 jaar nog eens met 4 miljoen euro. Nu al mikt men op 1 miljoen euro opbrengsten uit GAS-boetes. Men gaat voor 85 miljoen nieuwe leningen aan én zo stijgen de stadsschulden ook mee. De Oostendenaar betaalt mee: in 2025 zal elke Oostendenaar zo’n 90 euro meer betalen aan ‘andere belastingen’, tegenover 2018. 

Een tabel: Wat betaalt de Oostendenaar per jaar aan ‘andere belastingen’? 

We gaan uit van 70.000 Oostendenaars in deze berekening. Ook kinderen rekenen we dus mee, omdat er ook elementen zoals kidsID’s nodig zijn en waarvoor moet betaald worden. De prijzen voor bijvoorbeeld BKO, Speelcompagnie of WZC zijn niet meegeteld.

JAARTAL 

TOTAAL ANDERE BELASTINGEN

PER OOSTENDENAAR / JAAR

2018

17.629.640

251,85 euro

2020

20.665.439

295,22 euro

2021

21.746.128,28

310,66 euro

2022

22.361.535,13

319,45 euro

2023

22.979.224,44

328,27 euro

2024

23.681.749,37

338,31 euro

2025

23.942.153,13

342,03 euro

TOTAAL 2020-2025

135.376.229,04

1.933,94 euro op 6 jaar

In totaal zijn er 10 tariefverhogingen (o.a op administratieve documenten, grafvergunningen, op plaatsen van verkeersborden, …). Bij 7 retributies en belastingsverordeningen blijft het tarief gelijk, maar wordt ze wel geïndexeerd. Bij de tarieven voor de bezetting van het Openbaar Domein gaat alles omhoog, behalve het tarief voor het plaatsen van terrassen dat omlaag gaat. De tarieven omgevingsvergunningen zijn onmogelijk te vergelijken met de vroegere situatie, omdat hier het nieuwe decreet geldt.

WAT WORDT ER DUURDER VOOR DE OOSTENDENAAR? 

 • De rusthuisprijzen schieten de hoogte in: van 1700 naar 1900 euro in de maand voor sommige bewoners. De woonzorgcentra behoren tot de belangrijkste werkingsopbrengsten van de stad.  
 • De gezinszorg, aanvullende thuiszorg en maaltijden worden geprivatiseerd
 • Speelcompagnie is er niet meer voor de allerkleinsten, met als gevolg dat kinderopvang voor vele ouders duurder wordt. 
 • Speelcompagnie / Speelpleinwerking wordt duurder 
 • Zilverscherm (5,50 euro) wordt in het duurdere seniorenaanbod van Kinepolis opgenomen (voortaan 9,70 euro per film).
 • PMD-zak van 0,12 naar 0,15 cent per zak. Voortaan dus 3 euro voor een rol. 
 • Elke afgifte van administratieve documenten (identiteitsbewijzen, verblijfsdocumenten, reispassen, ….) wordt verhoogd. Bijvoorbeeld: een elektronische identiteitskaart (vanaf 12 jaar) voortaan 5 euro (ipv 4,80 euro)
 • Alle diensten en prestaties ter gelegenheid van begravingen en grafvergunningen worden duurder. Bijvoorbeeld: een grafvergunning in grond, nis, columbarium was een forfaitair bedrag van 16,10 per vergunningsjaar + 269,10 euro per bijzetting. Vanaf 2020 wordt dat 17 euro per vergunningsjaar + 292 euro per bijzetting. Voor concessies in een grafkelder is het huidig tarief 32,30 euro per vergunningsjaar + 807,40 euro per bijzetting. Vanaf 2020 wordt dat 35 euro + 877 per bijzetting. 
 • Het plaatsen van een ‘verboden te parkeren-bord bijvoorbeeld bij verhuizingen bedroeg 34 euro (+ 7 per extra bord) en wordt 36,50 euro (+ 7,50 per extra bord). 
 • … 

WAT WORDT ER GESCHRAPT VOOR DE OOSTENDENAAR? 

De besparingsbijl van het Oostendse stadsbestuur hakte er op 1 jaar al stevig in: 

 • Speelcompagnie: niet meer voor de allerkleinsten 
 • Zilverscherm werd geschrapt
 • De ophaling van grof huisvuil verdwijnt
 • Het containerpark mag je voortaan maar 12 keer per jaar bezoeken.
 • Strandcabines worden secuur opgemeten
 • Een tussenkomst in de lidgelden van sportclubs en jeugdverenigingen valt weg (10 euro per kind) 
 • De premie eerste koop van een woning - voor jonge Oostendenaars - wordt afgeschaft (5.000 euro die jonge Oostendenaars zelf moeten ophoesten)
 • Het project ‘Fruit op School’ werd zonder meer geschrapt
 • De gevelrenovatiepremie is niet meer 
 • Het project Sportkans - mensen in armoede die de kans kregen van de stad om net als leeftijdsgenoten de sport uit te oefenen die zij wensen - leunt voortaan enkel op de financiële goodwill van de sportclubs: 20% van het lidgeld betaalt de sporter, 60% betaalt de stad en 20% betaalt de sportclub. 
 • De tussenkomst voor de renovatie van een huurwoning valt weg 
 • Wijk in Beweging bestaat niet meer 
 • De totale subsidies van sport-, jeugd- en cultuurverenigingen slanken af
 • De wijkraden zijn niet meer. Bewonersvergaderingen en bewonersbrieven zijn tot een minimum herleid. 
 • … 

WAT ZIJN DE "KERNTAKEN" VAN DIT STADSBESTUUR?

 • PRIVATISERING 

 

Open VLD, N-VA, Groen en CD&V zetten de poorten open voor privatisering. Het begint in de gezinszorg, de aanvullende thuiszorg en de maaltijden. Het is nu wel duidelijk dat er omtrent deze privatiseringsplannen geen voorafgaand vakbondsoverleg heeft plaatsgevonden. Het personeel moest het vernemen in de pers en kreeg tot op vandaag geen uitleg van de burgemeester zelf. Tot op heden is er ook geen meerwaarde voor de stad aangetoond, ook niet in het Meerjarenplan 2020-2025 waarover de Gemeenteraad nog moet stemmen. Het enige excuus: geen kerntaak, weg ermee! 

Het privatiseren en de gevolgen blijken thans wel duidelijk uit het Meerjarenplan 2020-2025 Dit Meerjarenplan werd op vrijdag 29 november door het schepencollege goedgekeurd en wordt op zaterdag 14 december aan de Gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. Het overleg tussen de vakbonden en de burgemeester staat pas na deze Gemeenteraad gepland, nadat al een beslissing zal gevallen zijn. 

 • ARMOEDEBELEIDSPLAN  

 

Waar sta je dan met uw armoedebeleidsplan als je in een stad als Oostende uw rol in de zorgsector gaat uitbesteden? Het Stadsbestuur meent dat het armoedebeleidsplan een goeie coördinatie-oefening is: onder het motto ‘we moeten het warm water niet uitvinden’, is er tegenover de vorige jaren niet veel veranderd, de initiatieven zijn enkel beter op elkaar afgestemd. Zo klinkt het. Toch gaan er stemmen op in het schepencollege dat dit armoedebeleidsplan een ‘trendbreuk’ is. Hoe baanbrekend, dat moeten ook wij nog zien. 

We steunen de schepen in haar bestrijding van de armoede, maar de aankondiging van het Meerjarenplan 2020-2025 doet toch de wenkbrauwen fronsen. Zo werd er “gestoefd” dat er jaarlijks meer dan 35 miljoen naar armoedebestrijding gaat. Wat men er niet bij vertelde bij de voorstelling van dit plan: de leeflonen - die door de hogere overheid worden behartigd - worden meegerekend in de middelen van het Oostendse armoedebeleidsplan. Zo krijg je de perverse redenering dat als het aantal leefloners zou stijgen, de middelen die Oostende inzet in de armoedebestrijding ook stijgen. Het omgekeerde is natuurlijk waar: als het aantal leefloners zou stijgen, betekent dat enkel dat er meer mensen in armoede zijn. Het is niet nodig om te stoefen over de totaliteit van de middelen, het is vooral nodig om werk te maken van een stevig en evenwichtig beleid in de strijd tegen armoede. 

De fractie sp.a - stadsmakers vroeg de gedetailleerde becijfering van deze 35 miljoen euro op, maar het antwoord liet twee weken op zich wachten.  

 • WONEN - ROLLEND FONDS - STADSGEBOUWEN

 

Er gebeuren heel wat investeringen in heraanleg van straten, pleinen, fiets- en voetpaden. Ook het Thermae Palace, de Koninklijke Gaanderijen en de Koninklijke Stallingen staan op de planning. En het vele werk dat al in de steigers stond, valt niet stil. Maar terwijl het Stadsbestuur haar kerntaken voor de inwoners afstoot, bouwt men wel een nieuw stuk stadhuis, wordt geïnvesteerd in kantoormeubilair, koopt de stad zelf (erfgoed)woningen op om te renoveren (het rollend fonds) en eigent ze zich de rol van immo-makelaar toe door die huizen en het andere stadspatrimonium - waar overigens veel verenigingen een plek hebben - uit te verkopen. De opbrengsten uit de leegstandsbelasting blijft daarbij wel hetzelfde als in 2018. Wat betekent dat eigenaars die hun woningen verwaarlozen of door leegstand laten verkommeren eigenlijk geen extra belastingen betalen. 

Daartegenover staat de individuele Oostendenaar die wil investeren in een eigen woning en lokaal geen steun meer vindt hiervoor: de premie eerste koop - om jonge Oostendenaars te stimuleren in eigen stad te blijven - wordt geschrapt. De gevelrenovatiepremie ook. 

CONCLUSIE

Het Oostendse stadsbestuur slankt haar werking af, schrapt in de kerntaken en vermindert in personeel. Terzelfdertijd pompt ze meer geld in haar eigen autonome gemeentebedrijven en voert ze de investeringen op, waarbij er maar liefst 85 miljoen extra moet geleend worden. Bijkomend moet de Oostendenaar ook nog eens meer belastingen betalen en zien de Oostendse verenigingen en adviesraden tegelijkertijd hun middelen slinken. 

Besturen is niet voor doetjes, dat moet je ons niet vertellen. Besturen, dat is op basis van kennis van de stad, een visie voor de stad en haar inwoners uitstippelen. Daarbij keuzes maken én voor die keuzes zelf durven uitkomen. 

Het huidige Stadsbestuur heeft een andere visie, dat communiceren ze zelfs met trots. ‘Wij zien echter dat er keuzes gemaakt worden die de Oostendse samenleving moeilijker maken en een kil, asociaal ons-kent-ons-verhaal in de hand werken. De overheid bespaart en de Oostendenaar zal meer betalen, voor minder. Het blijft onze plicht als grootste fractie om waakzaam en kritisch te zijn. Dit doen wij voor Oostende, voor de Oostendenaar. Ons enige excuus.’, besluit fractieleider John Crombez.

OPBRENGSTEN BELASTINGEN, BOETES EN TARIEFVERHOGINGEN VS. DE STADSSCHULDEN 

Onder het motto ‘slanke overheid’ pronkt het Oostendse stadsbestuur ermee dat de belastingen niet verhogen. Klopt, de personenbelastingen en de onroerende voorheffing gaat niet omhoog. De opbrengsten uit andere belastingen en boetes stijgen in 2020 met 3 miljoen en de komende 5 jaar nog eens met 4 miljoen euro. Nu al mikt men op 1 miljoen euro opbrengsten uit GAS-boetes. Men gaat voor 85 miljoen nieuwe leningen aan én zo stijgen de stadsschulden ook mee. De Oostendenaar betaalt mee: in 2025 zal elke Oostendenaar zo’n 90 euro meer betalen aan ‘andere belastingen’, tegenover 2018. 

Een tabel: Wat betaalt de Oostendenaar per jaar aan ‘andere belastingen’? 

We gaan uit van 70.000 Oostendenaars in deze berekening. Ook kinderen rekenen we dus mee, omdat er ook elementen zoals kidsID’s nodig zijn en waarvoor moet betaald worden. De prijzen voor bijvoorbeeld BKO, Speelcompagnie of WZC zijn niet meegeteld.

JAARTAL 

TOTAAL ANDERE BELASTINGEN

PER OOSTENDENAAR / JAAR

2018

17.629.640

251,85 euro

2020

20.665.439

295,22 euro

2021

21.746.128,28

310,66 euro

2022

22.361.535,13

319,45 euro

2023

22.979.224,44

328,27 euro

2024

23.681.749,37

338,31 euro

2025

23.942.153,13

342,03 euro

TOTAAL 2020-2025

135.376.229,04

1.933,94 euro op 6 jaar

In totaal zijn er 10 tariefverhogingen (o.a op administratieve documenten, grafvergunningen, op plaatsen van verkeersborden, …). Bij 7 retributies en belastingsverordeningen blijft het tarief gelijk, maar wordt ze wel geïndexeerd. Bij de tarieven voor de bezetting van het Openbaar Domein gaat alles omhoog, behalve het tarief voor het plaatsen van terrassen dat omlaag gaat. De tarieven omgevingsvergunningen zijn onmogelijk te vergelijken met de vroegere situatie, omdat hier het nieuwe decreet geldt.

WAT WORDT ER DUURDER VOOR DE OOSTENDENAAR? 

 • De rusthuisprijzen schieten de hoogte in: van 1700 naar 1900 euro in de maand voor sommige bewoners. De woonzorgcentra behoren tot de belangrijkste werkingsopbrengsten van de stad.  
 • De gezinszorg, aanvullende thuiszorg en maaltijden worden geprivatiseerd
 • Speelcompagnie is er niet meer voor de allerkleinsten, met als gevolg dat kinderopvang voor vele ouders duurder wordt. 
 • Speelcompagnie / Speelpleinwerking wordt duurder 
 • Zilverscherm (5,50 euro) wordt in het duurdere seniorenaanbod van Kinepolis opgenomen (voortaan 9,70 euro per film).
 • PMD-zak van 0,12 naar 0,15 cent per zak. Voortaan dus 3 euro voor een rol. 
 • Elke afgifte van administratieve documenten (identiteitsbewijzen, verblijfsdocumenten, reispassen, ….) wordt verhoogd. Bijvoorbeeld: een elektronische identiteitskaart (vanaf 12 jaar) voortaan 5 euro (ipv 4,80 euro)
 • Alle diensten en prestaties ter gelegenheid van begravingen en grafvergunningen worden duurder. Bijvoorbeeld: een grafvergunning in grond, nis, columbarium was een forfaitair bedrag van 16,10 per vergunningsjaar + 269,10 euro per bijzetting. Vanaf 2020 wordt dat 17 euro per vergunningsjaar + 292 euro per bijzetting. Voor concessies in een grafkelder is het huidig tarief 32,30 euro per vergunningsjaar + 807,40 euro per bijzetting. Vanaf 2020 wordt dat 35 euro + 877 per bijzetting. 
 • Het plaatsen van een ‘verboden te parkeren-bord bijvoorbeeld bij verhuizingen bedroeg 34 euro (+ 7 per extra bord) en wordt 36,50 euro (+ 7,50 per extra bord). 
 • … 

WAT WORDT ER GESCHRAPT VOOR DE OOSTENDENAAR? 

De besparingsbijl van het Oostendse stadsbestuur hakte er op 1 jaar al stevig in: 

 • Speelcompagnie: niet meer voor de allerkleinsten 
 • Zilverscherm werd geschrapt
 • De ophaling van grof huisvuil verdwijnt
 • Het containerpark mag je voortaan maar 12 keer per jaar bezoeken.
 • Strandcabines worden secuur opgemeten
 • Een tussenkomst in de lidgelden van sportclubs en jeugdverenigingen valt weg (10 euro per kind) 
 • De premie eerste koop van een woning - voor jonge Oostendenaars - wordt afgeschaft (5.000 euro die jonge Oostendenaars zelf moeten ophoesten)
 • Het project ‘Fruit op School’ werd zonder meer geschrapt
 • De gevelrenovatiepremie is niet meer 
 • Het project Sportkans - mensen in armoede die de kans kregen van de stad om net als leeftijdsgenoten de sport uit te oefenen die zij wensen - leunt voortaan enkel op de financiële goodwill van de sportclubs: 20% van het lidgeld betaalt de sporter, 60% betaalt de stad en 20% betaalt de sportclub. 
 • De tussenkomst voor de renovatie van een huurwoning valt weg 
 • Wijk in Beweging bestaat niet meer 
 • De totale subsidies van sport-, jeugd- en cultuurverenigingen slanken af
 • De wijkraden zijn niet meer. Bewonersvergaderingen en bewonersbrieven zijn tot een minimum herleid. 
 • … 

WAT ZIJN DE "KERNTAKEN" VAN DIT STADSBESTUUR?

 • PRIVATISERING 

Open VLD, N-VA, Groen en CD&V zetten de poorten open voor privatisering. Het begint in de gezinszorg, de aanvullende thuiszorg en de maaltijden. Het is nu wel duidelijk dat er omtrent deze privatiseringsplannen geen voorafgaand vakbondsoverleg heeft plaatsgevonden. Het personeel moest het vernemen in de pers en kreeg tot op vandaag geen uitleg van de burgemeester zelf. Tot op heden is er ook geen meerwaarde voor de stad aangetoond, ook niet in het Meerjarenplan 2020-2025 waarover de Gemeenteraad nog moet stemmen. Het enige excuus: geen kerntaak, weg ermee! 

Het privatiseren en de gevolgen blijken thans wel duidelijk uit het Meerjarenplan 2020-2025 Dit Meerjarenplan werd op vrijdag 29 november door het schepencollege goedgekeurd en wordt op zaterdag 14 december aan de Gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. Het overleg tussen de vakbonden en de burgemeester staat pas na deze Gemeenteraad gepland, nadat al een beslissing zal gevallen zijn. 

 • ARMOEDEBELEIDSPLAN  

Waar sta je dan met uw armoedebeleidsplan als je in een stad als Oostende uw rol in de zorgsector gaat uitbesteden? Het Stadsbestuur meent dat het armoedebeleidsplan een goeie coördinatie-oefening is: onder het motto ‘we moeten het warm water niet uitvinden’, is er tegenover de vorige jaren niet veel veranderd, de initiatieven zijn enkel beter op elkaar afgestemd. Zo klinkt het. Toch gaan er stemmen op in het schepencollege dat dit armoedebeleidsplan een ‘trendbreuk’ is. Hoe baanbrekend, dat moeten ook wij nog zien. 

We steunen de schepen in haar bestrijding van de armoede, maar de aankondiging van het Meerjarenplan 2020-2025 doet toch de wenkbrauwen fronsen. Zo werd er “gestoefd” dat er jaarlijks meer dan 35 miljoen naar armoedebestrijding gaat. Wat men er niet bij vertelde bij de voorstelling van dit plan: de leeflonen - die door de hogere overheid worden behartigd - worden meegerekend in de middelen van het Oostendse armoedebeleidsplan. Zo krijg je de perverse redenering dat als het aantal leefloners zou stijgen, de middelen die Oostende inzet in de armoedebestrijding ook stijgen. Het omgekeerde is natuurlijk waar: als het aantal leefloners zou stijgen, betekent dat enkel dat er meer mensen in armoede zijn. Het is niet nodig om te stoefen over de totaliteit van de middelen, het is vooral nodig om werk te maken van een stevig en evenwichtig beleid in de strijd tegen armoede. 

De fractie sp.a - stadsmakers vroeg de gedetailleerde becijfering van deze 35 miljoen euro op, maar het antwoord liet twee weken op zich wachten.  

 • WONEN - ROLLEND FONDS - STADSGEBOUWEN

Er gebeuren heel wat investeringen in heraanleg van straten, pleinen, fiets- en voetpaden. Ook het Thermae Palace, de Koninklijke Gaanderijen en de Koninklijke Stallingen staan op de planning. En het vele werk dat al in de steigers stond, valt niet stil. Maar terwijl het Stadsbestuur haar kerntaken voor de inwoners afstoot, bouwt men wel een nieuw stuk stadhuis, wordt geïnvesteerd in kantoormeubilair, koopt de stad zelf (erfgoed)woningen op om te renoveren (het rollend fonds) en eigent ze zich de rol van immo-makelaar toe door die huizen en het andere stadspatrimonium - waar overigens veel verenigingen een plek hebben - uit te verkopen. De opbrengsten uit de leegstandsbelasting blijft daarbij wel hetzelfde als in 2018. Wat betekent dat eigenaars die hun woningen verwaarlozen of door leegstand laten verkommeren eigenlijk geen extra belastingen betalen. 

Daartegenover staat de individuele Oostendenaar die wil investeren in een eigen woning en lokaal geen steun meer vindt hiervoor: de premie eerste koop - om jonge Oostendenaars te stimuleren in eigen stad te blijven - wordt geschrapt. De gevelrenovatiepremie ook. 

CONCLUSIE

Het Oostendse stadsbestuur slankt haar werking af, schrapt in de kerntaken en vermindert in personeel. Terzelfdertijd pompt ze meer geld in haar eigen autonome gemeentebedrijven en voert ze de investeringen op, waarbij er maar liefst 85 miljoen extra moet geleend worden. Bijkomend moet de Oostendenaar ook nog eens meer belastingen betalen en zien de Oostendse verenigingen en adviesraden tegelijkertijd hun middelen slinken. 

Besturen is niet voor doetjes, dat moet je ons niet vertellen. Besturen, dat is op basis van kennis van de stad, een visie voor de stad en haar inwoners uitstippelen. Daarbij keuzes maken én voor die keuzes zelf durven uitkomen. 

Het huidige Stadsbestuur heeft een andere visie, dat communiceren ze zelfs met trots. ‘Wij zien echter dat er keuzes gemaakt worden die de Oostendse samenleving moeilijker maken en een kil, asociaal ons-kent-ons-verhaal in de hand werken. De overheid bespaart en de Oostendenaar zal meer betalen, voor minder. Het blijft onze plicht als grootste fractie om waakzaam en kritisch te zijn. Dit doen wij voor Oostende, voor de Oostendenaar. Ons enige excuus.’, besluit fractieleider John Crombez.


Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Ronny Wolfcarius

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant