Nieuws

LOKAAL: OOSTENDE: Naar de Raad van State: Oostendse verbod op alles-op-wieltjes nietig laten verklaren

Ronny Wolfcarius

Monday 13

January 2020 19:39

Naar het persbericht van 13 januari 2020

Fractieleider John Crombez diende op zaterdag 12 januari 2020 een verzoekschrift in bij de Raad van State om de wijziging van 18 november 2019 aan de Stedelijke Verordening Orde & Veiligheid nietig te laten verklaren. Deze wijziging in de Stedelijke Verordening zorgt er voor dat alles-dat-op-wieltjes “overlast” veroorzaakt of schade “kan” berokkenen verboden wordt op het volledige Oostendse grondgebied.

 

‘Een dergelijke ongemotiveerde, algemene maatregel is onredelijk en leidt tot willekeur. Bovendien druist ze in tegen het Gemeentedecreet, wat de maatregel onwettig maakt. Daarom trekken wij naar de Raad van State met het verzoek tot nietigverklaring van deze wijziging.’, aldus de fractieleider. 

Het enige motief van het Stadsbestuur nl. om “overlast” door skaters aan het beschermde Kursaal te kunnen aanpakken staat niet in verhouding tot het algemene verbod voor het volledige Oostendse grondgebied dat nu van kracht is. Een dergelijk algemeen verbod is bovendien onwettig, want het strookt niet met het Gemeentedecreet dat stelt dat een stad zelf geen algemene bepalingen kan en mag invoeren. Daarvoor gelden de hogere wetten en decreten. Ook de Politiezone Oostende adviseerde om het verbod tot het Casino-Kursaal te beperken, maar dit advies werd niet gevolgd. De meerderheid van de Gemeenteraad keurde deze wijziging goed. De fractie sp.a - stadsmakers stemde toen tegen dit agendapunt wegens de vaagheid, de onredelijkheid en totale willekeur van het Stadsbestuur. 

‘Deze wijziging van de stedelijke verordening op orde en veiligheid is geen overlastregeling, maar een reglementering die iedereen toelaat om klacht in te dienen tegen zogenaamde “overlast”-op-wieltjes in gans Oostende. De willekeur kan haar intrede doen. Daarom trekken we nu naar de Raad van State, om dit te voorkomen.’, aldus John Crombez. 

BURGEMEESTER OORDEELT ZELF 

Op de Gemeenteraad van 18 november 2019 gaf de burgemeester zelf aan dat hij er zal op toezien dat er geen misbruik wordt gemaakt van deze maatregel. Met andere woorden, de burgemeester zal bepalen wat wel en niet sanctioneerbaar is, wie wel en wie geen boete krijgt. Dat kan dus echt niet. Dat is hetzelfde als zeggen: “Je mag niet te snel rijden” en als men dan vraagt hoe snel men maximum mag rijden, antwoorden “dat zullen we dan nog wel zien”. Willekeur, voor de ene wel en voor de andere niet. 


Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Ronny Wolfcarius

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant