Nieuws

LOKAAL: Oostende: Hoezo alles-dat-op-wieltjes-"overlast"-veroorzaakt verboden op het Oostendse grondgebied?

Ronny Wolfcarius

Monday 18

November 2019 19:19

Naar het persbericht van maandag 18 november 2019

De burgemeester van Oostende communiceerde in de pers en op zijn website dat ze "skaters aan het Casino-Kursaal die overlast veroorzaken, kan aanpakken". Echter, de wijziging in het reglement (de stedelijke verordening orde & veiligheid) die dit mogelijk maakt, verbiedt “overlast” door alles-op-wieltjes op alle openbare plaatsen en pleinen, op het volledige grondgebied van Oostende. Het punt stond gisteren geagendeerd op de Gemeenteraad van Oostende. Fractieleider John Crombez wijst op de vaagheid en onredelijkheid van het Stadsbestuur. De fractie stemde tegen dit agendapunt. 

De wijziging aan de stedelijke verordening orde & veiligheid die in november 2019 door de Gemeenteraad werd goedgekeurd, legt "een verbod op om rolschaatsen en -planken, skateboards, skeelers, bmx fietsen en andere aanverwante toestellen (niet-limitatieve lijst) te gebruiken op alle markten en openbare plaatsen op het grondgebied van de stad Oostende indien dit overlast veroorzaakt zoals onder andere de veiligheid van andere personen in het gedrang brengen, de vlotte doorgang van andere personen belemmeren of indien dit schade kan berokkenen aan straatmeubiliair, monumenten of openbare gebouwen."

De bestaande sancties op overtredingen op de stedelijke verordening zijn van toepassing, te weten: een gemeentelijke administratieve sanctie (met een maximum van € 250,00) en inbeslagname van de skate- en aanverwante toestellen.

 ‘De teneur in Oostende de voorbije maanden is nu echt duidelijk geworden: je mag bijna niets. Wat nu voorligt met deze wijziging van de stedelijke verordening op orde en veiligheid is geen overlastregeling, maar een reglementering die iedereen toelaat om klacht in te dienen tegen zogenaamde “overlast”-op-wieltjes. De willekeur kan haar intrede doen.’, aldus gemeenteraadslid John Crombez. 

 GEEN ANTWOORD 

Het verbod beslaat het volledige grondgebied van Oostende, bovendien kan de bewoording ‘indien dit overlast veroorzaakt’ wel heel ruim geïnterpreteerd worden, wat volgens sp.a - stadsmakers ook het werk van de politie niet evident maakt. Want wat is dan eigenlijk overlast? Het algemeen belang primeert in deze niet. Thans had de Lokale Politie wel degelijk geadviseerd om het verbod te beperken tot Casino-Kursaal, maar dat advies werd niet gevolgd. Op de uitdrukkelijke vraag van de fractieleider om toelichting bij dit afwijkend advies van de Politie kwam geen antwoord van de Korpschef. 

Ook bij de burgemeester bleef het oorverdovend stil toen er uitleg werd gevraagd over "wat nu precies overlast is?" en of het niet nuttiger was om het reglement te beperken tot "openbare, beschermde gebouwen". 

‘Door dergelijke duidelijk afgebakende incidenten - zoals aan het Casino-Kursaal - in een reglementering te gieten voor het volledige Oostendse grondgebied verliest dit Stadsbestuur elke redelijkheid. Niets mag nog. Alles moet blijkbaar gereglementeerd worden, maar in deze is het eigenlijk degene die klacht indient die bepaalt wat overlast is.’, besluit John Crombez. 

Overigens gaat deze uitbreiding van de verordening zo ook in tegen de filosofie van ‘shared spaces’. De fractie sp.a - stadsmakers stemde tegen dit agendapunt op de Gemeenteraad van 18 november 2019.


Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Ronny Wolfcarius

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant