Nieuws

LOKAAL: OOSTENDE: Fractie Vooruit Oostende stelt zich voor

Ronny Wolfcarius

Tuesday 04

December 2018 19:11

Bij de Gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 hebben 10.655 Oostendenaars voor de Stadslijst en onze kandidaten gestemd. Dit maakt ons de grootste fractie in de Gemeenteraad van Oostende, met 11 gemeenteraadsleden en 2 leden in het Bijzonder Comité. De fractie ‘sp.a - Stadsmakers’ (ondertussen Vooruit Oostende) zal een constructieve, toekomstgerichte, sociale oppositie voeren.

‘Zo zullen we er op aandringen om het vele werk dat al in de steigers staat niet te laten stilvallen. En vanaf de eerste dag zullen we het nieuwe bestuur nauwgezet, waakzaam, kritisch opvolgen en concrete acties voor Oostende afdwingen. We zijn fier op Oostende en dat moet zo blijven!’, aldus fractieleider John Crombez.

 

De nieuwe gemeenteraad van Oostende wordt op woensdag 02 januari 2019 geïnstalleerd. De fractie stelde toen ook haar vernieuwde werking voor. Voor de volledigheid en de transparantie van de werking, sommen we onze actiepunten nog even op: 

* Uitgaan van ons eigen programma: we doen verder met het open project Stadsmakers (ondertussen Vooruit Oostende)

In de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 hebben we met meer dan 100 stadsmakers en sp.a-leden een nieuw programma voor Oostende opgesteld. Dat was een zeer positieve ervaring en het programma was de aanzet voor een sterk project. Als we de rijkdom van dit programma vergelijken met het nieuwe bestuursakkoord is het duidelijk dat er door de nieuwe bestuursploeg veel kansen gemist worden.

De eerste conclusie is dan ook dat we voor onze fractiewerking vooral moeten uitgaan van ons eigen project. We gaan uit van ons eigen programma en brengen dat telkens onder de aandacht, op de agenda. Dat kan op veel manieren, de gemeenteraden zijn daar slechts één middel in.

Niet alleen inhoudelijk moeten we ons project verder zetten ook onze werkwijze zetten we voort. We blijven samen met mensen van zowel binnen als buiten de sp.a werken aan Oostende. Iedereen is stadsmaker. En dit doen we op een open manier. Onze maandelijkse fractievergaderingen zullen open vergaderingen zijn. Op die vergaderingen is iedereen welkom die ons project genegen is. We nodigen sowieso alle kandidaten van de Stadslijst, alle stadsmakers die ons programma mee hebben uitgewerkt en alle leden van sp.a Oostende uit. Daarnaast is ook iedereen die zijn zegje wil doen, die actief wil meewerken of die gewoon betrokken wil worden welkom. Onze fractie staat open voor iedereen en gaat in dialoog.

Als naam voor de fractie gebruiken we sp.a-stadsmakers. Dit geeft duidelijk aan wie we zijn: een samen gaan van Sp.a-ers en Stadsmakers. Allemaal toekomstgerichte Oostendenaars (m/v/x) met een sociaal hart die geëngageerd zijn voor hun stad zonder dat ieder daarvan daarom gebonden hoeft te zijn aan een partij. Ondertussen is sp.a onder impuls van voorzitter Conner Rousseau getransformeerd in een beweging, Vooruit. Het spreekt voor zich dat ook de afdeling in Oostende haar werking op deze (lokaal reeds ingeslagen) weg voortzet onder de naam Vooruit Oostende.

* Elk lid van het College van Burgemeester en Schepenen krijgt een "buddy” uit onze fractie 

Als grootste fractie bestaande uit 11 gemeenteraadsleden zijn we in staat om alle bevoegdheden van elk lid van het College te volgen. Dit betekent dat elk lid van het College minstens één “buddy” zal hebben. Elk lid van onze fractie volgt dus een aantal specifieke bevoegdheden.

We pakken dit positief, goed georganiseerd en duidelijk aan: we voeren een constructieve, toekomstgerichte, sociale oppositie voor Oostende. Het belang van de Oostendenaars staat voorop en alles wat we doen, toetsen we altijd aan dat criterium af. We zijn positief en constructief voor Oostende, maar kritisch voor de nieuwe (monster)coalitie.

* We zijn een actieve fractie

De leden van de fractie hebben op de gemeenteraad veel mogelijkheden. De fractieleden kunnen tussenkomen bij een punt op de agenda en de stemming vragen of amendementen voorstellen. De fractieleden kunnen zelf een punt op de agenda plaatsen. De fractieleden kunnen een vraag stellen of interpelleren. Daarbij is het onze bedoeling om op elke gemeenteraad minstens elf keer één van deze instrumenten aan te wenden. Het is onze manier om ons engagement naar de vele kiezers toe waar te maken. We zullen hun stem op een actieve manier laten horen.

* Tussen de Oostendenaars

Tussen de Oostendenaars, daar voelt deze fractie zich thuis. Als grootste fractie vinden we het belangrijk om te horen, te zien en te ervaren waar de Oostendenaar mee bezig is én ook wat de Oostendenaar bezig houdt. We houden de vinger aan de pols bij de inwoner, in de wijk en in het verenigingsleven en vertalen hun noden en belangen naar het bestuur.

* We blijven zorgen voor een goeie wijkwerking

Aanwezigheid in de wijken blijft een belangrijke factor. Zo houden we contact met de inwoners en kunnen we problemen en bekommernissen in kaart brengen. In de meeste van de Oostendse wijken worden op regelmatige basis ook activiteiten georganiseerd. Onze fractie zal zoals steeds in de wijken actief aanwezig zijn. Logischerwijze houden we daarbij rekening met de woonplaats van het fractielid. Deze wijkwerking vullen we aan met andere Stadslijst-kandidaten en actieve stadsmakers.

* We blijven geëngageerd in het verenigingsleven

Oostende is een stad met een rijk verenigingsleven. Het is belangrijk dat we daar blijvend deel van uit maken. Dat betekent dat we blijvend actief zijn in verenigingen: vol engagement zetten we ons in, omdat we er in geloven, er graag zijn, achter de werking staan, …. Net zoals in de wijken, luisteren we in de verenigingen en vertalen we – al dan niet publiekelijk – hun noden en bekommernissen naar het bestuur.

* Het stadhuis alleen is niet zaligmakend

Voor de gemeenteraadsleden is de gemeenteraad en de ocmw-raad natuurlijk een belangrijk forum, maar er is meer dan het Stadhuis alleen. Daarom schakelen we ook andere actiemiddelen in: persconferenties, kleine acties rond een interpellatie, maar ook grotere acties (zoals het uitlokken van een volksraadpleging) rond een thema dat we op de agenda willen plaatsen, debatavonden, …

De huidige samenstelling van onze fractie en het bestuur van Vooruit Oostende vind je onder Wie is Wie. 


Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Ronny Wolfcarius

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant