Nieuws

LOKAAL: OOSTENDE: Focus op schuldafbouw met een gebundeld schuldendossier 

Ronny Wolfcarius

Thursday 13

February 2020 19:43

Naar het persbericht van 13 februari 2020

FRACTIE STELT CONCRETE MAATREGELEN VOOR IN DE STRIJD TEGEN ARMOEDE   

Het innen van niet-betaalde facturen via de schuldindustrie doet de schuldenberg snel stijgen. Als stad moeten we in onze strijd tegen armoede nog meer oog hebben voor deze problematiek. Daarom stellen wij voor om het innen van schulden door de stad, haar autonome gemeentebedrijven, andere afgeleiden en het ocmw te bundelen.

 

“We willen in de betalingsprocedure van de stadsfactuur meer focussen op schuldafbouw en parallel daarmee een extra vangnet creëren: één gebundeld schuldendossier. Zonder schuldinvorderaars, met een centrale rol voor de dienst schuldbegeleiding. Absoluut noodzakelijk als we de armoede willen counteren.”, stelt fractieleider John Crombez

Oostende int schulden. Denk aan het innen van retributies zoals parkeerboetes, GAS-boetes, facturen van de kinderopvang, speelcompagnie, thuiszorgdiensten, … Het is wel degelijk belangrijk dat iedereen zijn factuur betaalt en dat Oostende alle inkomsten correct kan innen, maar op een meer menswaardige manier voor iedereen. Het feit dat een factuur niet betaald werd, mag niet de trigger zijn om per factuur een procedure met schuldinvorderaars in gang te zetten. Het niet-betalen van facturen kan namelijk duiden op een groter structureel probleem van armoede. We moeten ons als stad daarom zelf eerst de vraag stellen: waarom werden facturen niet betaald? Een vergetelheid of is er wel degelijk meer aan de hand? 

“Via een menselijke aanpak op maat kunnen we veel meer bereiken. Dit betekent niet dat de factuur niet betaald moet worden, dit betekent dat we als stad de mensen helpen om hun factuur te betalen. Investeren in mensen, via onze maatschappelijk werkers in plaats van hun miserie te vergroten via extra kosten en schuldinvorderaars.”, aldus John Crombez.

Het tweeledig voorstel van onze fractie focust op schuldafbouw bij het innen van schulden door de stad, haar autonome gemeentebedrijven, andere afgeleiden en ocmw. 

1) Een aanpassing in de betalingsprocedure van de factuur of retributie.  

2) Parallel met deze gewijzigde betalingsprocedure een extra vangnet invoeren met een centrale rol voor de dienst schuldbegeleiding van het ocmw: één gebundeld schuldendossier.


Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Ronny Wolfcarius

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant