Nieuws

LOKAAL: Leuven: Straffe Leuvense scholieren laten van zich horen

Ronny Wolfcarius

Thursday 27

May 2021 21:44

Gisteren ging PACT3000, de overkoepelende Leuvense leerlingenraad, tijdens het evenement “de stem van straffe scholieren” in dialoog met o.a. schepen van jeugd Dirk Vansina en schepen van onderwijs Lalynn Wadera. De geëngageerde jongeren van PACT3000 werkten gedurende het voorbije schooljaar aan een bevraging en een mini-documentaire rond het thema ‘mentaal welbevinden’. Ze toonden gisterenavond met veel trots het eindresultaat en riepen de beleidsmakers op om concrete stappen te ondernemen.

 

PACT3000 werkt elk schooljaar rond thema’s die hen nauw aan het hart liggen. Dit jaar besloten zij om aan de slag te gaan rond het thema ‘mentaal welzijn’ en ijveren zij voor veranderingen binnen het onderwijs, in samenwerking met alle betrokken partijen.

Bevraging mentaal welzijn
In volle coronapandemie stuurde de overkoepelende leerlingenraad eind december 2020 een open brief naar alle directies van de Leuvense secundaire scholen. Ze vroegen aandacht voor het mentaal welzijn van jongeren en de werkdruk op scholieren. Vanwege de vele reacties op deze oproep, besloot PACT3000 om een verkennende bevraging uit te sturen en te peilen naar het mentaal welzijn van Leuvense scholieren. “Een overweldigend aantal van 2667 scholieren vulden de enquête in”, vertelt Bram (17) van PACT3000. “Met die resultaten gingen we aan de slag en maakten we zowel een rapport als een mini-documentaire die we voorstellen aan de beleidmakers.”

Verontrustende resultaten
“Uit de enquête bleek dat maar liefst 76% van de jongeren zich niet goed in hun vel voelt, dat zijn zorgwekkende cijfers,” vertelt Bram. “Ook het afstandsonderwijs eist zijn tol bij de jongeren. Want hoe slechter je in je vel voelt, hoe meer je motivatie daalt en hoe langer je bezig bent met werken voor school. Dit verhoogt de werkdruk aanzienlijk.” Het rapport stelt bovendien dat welbevinden daalt naarmate leerlingen ouder worden. De jongeren vragen om plekken op school waar ze terechtkunnen, zowel bij vrienden als bij onderwijzend personeel. “Met deze conclusies willen we echter niemand met de vinger wijzen. Wij zijn immers geen onderzoekers of hulpverleners. Deze resultaten geven ons een startpunt om vanuit onze eigen leefwereld pijnpunten aan te kaarten”, legt Tibe (17) van PACT3000 uit.

Concrete acties gevraagd
De jeugddienst en de scholen werkten al een heel aantal initiatieven uit om jongeren te ondersteunen in deze moeilijke periode: denk maar aan de babbelboxen, de raamtekeningen op de Leuvense scholen, de MIJNLEUVEN-campagnes op sociale media en de Chrysostomus-vieringen. “We hebben gezien dat de scholen creatief aan de slag gingen om binnen de coronabeperkingen toch nog leuke evenementen te organiseren. Dat sterkt ons in de ambitie om ook de komende jaren samen met de scholen verder in te zetten op het welzijn van de leerlingen”, aldus schepen van onderwijs Lalynn Wadera.

De jongeren stellen nu onder andere voor om meer aandacht te besteden aan laagdrempelige leerlingenbegeleiding, meer afstemming te voorzien tussen leerkrachten over de werkdruk en meer ruimte te maken voor klasbindende activiteiten en workshops. “Het doet me deugd om te merken dat directies naar ons willen luisteren en willen bekijken hoe het anders kan,” zegt Nina (18) van PACT3000. “Wij willen heel graag samen met directies en beleidsmakers aan de slag om op zoek te gaan naar oplossingen, ook in een post-corona tijdperk”, besluit Tibe.

Extra budget
Deze verdere stappen kunnen bovendien rekenen op extra budget. Er komt namelijk een speciaal projectenfonds dat acties rond mentaal welbevinden van scholen en jongeren zal mogelijk maken. “Het is een thema dat we niet meer kunnen wegdenken en waar we als stad op willen blijven inzetten. Door met jongeren in dialoog te gaan, weten we wat ze nodig hebben en kunnen we daarop inspelen. Je goed in je vel voelen, is essentieel om tot goede schoolresultaten te komen en om je plek in de maatschappij te vinden. Daarom zal MIJNLEUVEN, het jongerenlabel van de stad Leuven, ook extra aandacht schenken aan initiatieven die het mentaal welzijn van jongeren bevorderen”, besluit schepen Vansina.

Meer info: Rapport en mini-documentaire te bekijken via www.mijnleuven.be/pact3000 .


Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Ronny Wolfcarius

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant