Nieuws

LOKAAL: Leuven presenteert ambitieuze blauwdruk voor de podiumkunstensite

Ronny Wolfcarius

Saturday 29

May 2021 10:13

Eind 2027 zal Leuven een icoon rijker zijn: het nieuwe podiumkunstengebouw in de Benedenstad. De werken vangen aan in 2024. De contouren van infrastructuur en werking dienen zich veelbelovend aan. De podiumkunstensite zal een grote meerwaarde betekenen voor Leuven en de regio. Dat blijkt nu al uit het voorontwerp en de krijtlijnennota voor de werking.

“Mei 2021 is een belangrijk moment voor de podiumkunstensite”, lichten schepen van cultuur Denise Vandevoort en schepen van ruimtelijk beleid en onroerend erfgoed Carl Devlies toe. “Het voorontwerp van het podiumkunstengebouw en de omgevingsaanleg is klaar. Ook de krijtlijnen van een toekomstige werking zijn uitgetekend. Met de podiumkunstensite krijgt Leuven er een icoon bij, zoveel is duidelijk. Het wordt een plek van en voor alle Leuvenaars. En nu is het een uitgelezen moment om in gesprek te gaan met de inwoners, toekomstige gebruikers en verschillende beleidsmakers over de contouren die voorliggen. Gesterkt met de input uit die gesprekken, kunnen we dan de laatste rechte lijn naar het definitief ontwerp inzetten. We leveren dan niet zomaar een plan voor een gebouw af, maar we schrijven samen aan de toekomst van de Benedenstad.”

In 2017 definieerde de Leuvense gemeenteraad vier ambities voor de site: een stedelijke ontmoetingsplek van en voor iedereen; een sterke identiteit en uitstraling door een intelligente combinatie van toparchitectuur, sterk erfgoed en het waardevolle Dijlelandschap; een culturele infrastructuur die een antwoord formuleert op huidige en toekomstige culturele noden en, een voorbeeldproject op vlak van duurzaamheid.  Het Londense Sergison Bates architects won de Open Oproep via de Vlaamse bouwmeester.

Blauwdruk voor de toekomst

Waar tot voor kort het Sint-Pietersziekenhuis stond in Leuven, bouwt de stad aan een podiumkunstensite. De site bestaat uit een nieuw podiumkunstengebouw, de daarnaast gelegen Romaanse Poort, de Predikherenkerk en de publieke ruimte die deze plekken verbindt.

Het voorontwerp legt de contouren vast van het nieuwe podiumkunstengebouw en maakt ook keuzes voor de aanleg van de nabije omgeving. Het voorontwerp formuleert zo een veelbelovend antwoord op de vooropgestelde ambities. Deze ambities krijgen verder kleur in een ‘krijtlijnennota werking’ die het fundament legt voor wat je straks allemaal kan doen en beleven op de site.

Culturele woonkamer
De keuze van het ontwerpteam om de klassieke opbouw van een theatergebouw te verlaten, is belangrijk om de ambitie als stedelijke ontmoetingsplek waar te maken. “Door meteen langs de Brusselsestraat te bouwen worden passanten het gebouw binnengezogen en vallen afstand en drempels weg”, legt schepen van cultuur Denise Vandevoort uit. “De architecten voorzien een rist mogelijkheden om elkaar spontaan te ontmoeten: van stedelijke plekken aan de Brusselsestraat, over intieme en groene plaatsjes in het achterliggend park tot een publiek dakterras met zicht op Leuven. Ook in het gebouw vind je die openheid terug. Bijvoorbeeld in de wintertuin, de grote inkomhal/foyer van de nieuwbouw, op de verbindingsbruggen met de Romaanse poort of in het café. De podiumkunstensite wordt zo een vlot toegankelijke omgeving waar iedereen zich thuis zal voelen. Een plaats waar je kan zijn, zonder meer. De culturele woonkamer van Leuven.”

Icoon voor Leuven en Vlaanderen
“Sergison Bates architects maakt enkele bruuske stedenbouwkundige ingrepen uit het verleden ongedaan. De architectuur van het nieuwe gebouw geeft niet alleen uitstraling aan de site, maar herstelt de historische identiteit van het Augustinessenklooster en maakt het Hertogeneiland en de Dijlevallei weer zichtbaar dankzij de opengelegde Aa, een zijarm van de Dijle. Deze sterke combinatie maakt de site tot een echte pleisterplek, voor Leuvenaars en bezoekers”, vertelt schepen van ruimtelijk beleid Carl Devlies. “Inhoudelijk vertaalt zich dat in een unieke kruisbestuiving tussen podiumkunsten en de Leuvense troeven op vlak van wetenschap, kennis, innovatie, erfgoed, gezondheid en duurzaamheid, waardoor de podiumkunstensite haast natuurlijk ook een toeristische trekpleister wordt”, treedt schepen Vandevoort bij.

Kunsten- en cultuurplek
De flexibele, state-of-the-art infrastructuur maakt straks voorstellingen mogelijk die vandaag nog niet denkbaar zijn. Wandel even mee door het gebouw: in de Wintertuin is ruimte voor ontmoeting én performance. De grootste zaal kan afhankelijk van de opstelling 750 tot 1.100 mensen aan: van de klassieke theateropstelling, over staande concerten, tot een open hal en dat allemaal in een handomdraai dankzij een geautomatiseerd zitsysteem. De tweede zaal biedt ruim 400 zitplaatsen in een traditionele zaalopstelling of met een vlakke vloer. Vlak onder het dak bevinden zich nog twee extra multifunctionele zalen. Zij zijn verbonden met het dakterras waarop je uitkijkt over de stad. Het café is een gastvrije plek waar ontmoeten en muziek hand in hand gaan. De twee verbindingsbruggen die de nieuwbouw verbinden met de Romaanse Poort zijn unieke ruimtes die flexibel ingepland kunnen worden met boekpresentaties, recepties, lezingen, workshops...

Het podiumkunstengebouw wordt zo voor Leuven en de ruime regio dé plek bij uitstek om podiumkunsten te presenteren, met een breed aanbod voor een ruim publiek en nieuwe kansen voor de vele Leuvense kunstenspelers om verder te groeien.

Art House of the Future
Het project podiumkunstensite moest future proof zijn en het zal dat ook worden: het ademt innovatie en duurzaamheid in alle dimensies: in architectuur en infrastructuur, maar ook in het organisatiemodel dat voortbouwt op het Leuvens model van samenwerken, én in de inhoudelijke werking. De podiumkunstensite wordt dan ook een belangrijke extra troef om in 2030 de ambitie ‘Europese Culturele Hoofdstad’ waar te maken.

Prijskaartje

Een dergelijk innovatief en sterk project heeft uiteraard een prijskaartje. Het project wordt vandaag geraamd op 66 miljoen euro. De Leuvenaar krijgt daar heel wat voor in de plaats. De stad rekent erop dat een project van deze omvang de nodige subsidies van de hogere overheden ontvangt en heeft daarvoor een dossier ingediend bij het Vlaams Fonds voor Culturele Infrastructuur. Bijkomend voorziet de stad Leuven ook in de heraanleg van de Brusselsestraat, inclusief rioleringswerken en de omgevingsaanleg van de podiumkunstensite. Deze kosten worden geraamd op 6 miljoen euro.

Verdere planning

Na de goedkeuring van het voorontwerp wordt in de volgende maanden het definitieve ontwerp uitgewerkt. Als alles vlot verloopt, wordt begin 2022 de vergunningsaanvraag ingediend. In 2023-2024 loopt dan de aanbestedingsprocedure, zodat er vanaf zomer 2024 tot eind 2027 gebouwd kan worden.

 

Beeldmateriaal

  • Schets ©Sergison Bates architects ©Sergison Bates architects – render Secchi Smith

Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Ronny Wolfcarius

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant