Nieuws

LOKAAL: Gent – Nieuwe op- en afritten E40 in Baarle: ‘Leefbaarheid boven alles!’

Ronny Wolfcarius

Wednesday 12

May 2021 18:57

Onze fractieleider Sven Taeldeman, die het thema mobiliteit van nabij opvolgt in de Gentse gemeenteraad, maakt zich zorgen over het op- en afritcomplex in Baarle-Drongen. “De toestand daar is verouderd en gevaarlijk, zeker voor fietsers. Ze zet bovendien de leefbaarheid van Baarledorp onder druk. Vlaanderen is al enkele jaren bezig met onderzoek om het complex aan te passen. Er worden nog twee mogelijkheden onderzocht: op de plek van het huidige complex en verder oostelijk, ter hoogte van het tankstation. De bewoners maken zich zorgen over de leefbaarheid van de woonkern van Baarle, ook wat de ontsluiting van de industriezone betreft. Het college van burgemeester en schepenen ging eind april de situatie ter plaatse verkennen. Ik heb daarom aan de schepen van Mobiliteit gevraagd wat de stand van zaken is, en welk scenario de voorkeur geniet.”

Afzonderlijke ontsluiting industriezone, Deinsesteenweg geen ‘doorstroomweg’?

Uit het antwoord van de schepen blijkt dat de voorkeur van het college uitgaat naar een compact op- en afrittencomplex ter hoogte van het huidige complex, mét – uiteraard - veilige wegen, zonder verkeersdruk te zetten op Baarle-centrum en met een afzonderlijke ontsluitingsweg (inclusief een nieuwe brug) voor de industriezone. Zeg maar de ‘Centrale Light’-variant.

“In juni zal de Vlaamse regering de startnota goedkeuren. Dan komt er ook een publieke consultatieronde waarbij bewoners en organisaties kunnen reageren. De beslissing hangt ook samen met het ‘Regionaal Mobiliteitsplan’ dat in opmaak is voor de ontsluiting van het hele zuiden van Gent. Eind dit jaar, uiterlijk begin 2022, moet duidelijk zijn welke functie de Deinsesteenweg (N466) krijgt. Krijgt die een interregionale rol ter ontsluiting van de ruime regio, van de haven, enzovoort - of net niet? De Stad is voorstander van een ‘lagere rol’, geen doorstroomweg op (inter)regionaal niveau dus. Verkeersveiligheid en leefbaarheid staan voorop. Maar daarover moet de Vlaamse overheid mee beslissen…”

‘Fietstunnel of – brug over Deinsesteenweg in Drongen?’

De Vooruit-fractie staat in elk geval achter het standpunt van het college. Sven is daar heel duidelijk over. “De leefbaarheid van Baarle en Drongen zijn het belangrijkst. De Deinsesteenweg mag niet dé ontsluitingsweg worden van de ruime Gentse regio, en we willen daar bijvoorbeeld al zeker geen internationaal vrachtverkeer op uit Nederland. Het moet een tragere, veiligere weg worden, met een degelijke fietsverbinding tussen Baarle en Drongen. Is er bijvoorbeeld geen fietstunnel of fietsbrug mogelijk om in Drongen de Deinsesteenweg te kruisen?”

Binnen de socialistische beweging volgt ook de wijkafdeling Gent-West de evolutie op de voet. Voorzitter Jeroen De Leenheer: “Het spreekt voor zich dat ook voor ons verkeersveiligheid en een leefbaar Drongen heel belangrijk zijn. De Stad moet vooral ook blijven overleggen met de plaatselijke bewonersgroepen, zoals ‘Leefbaar Drongen’. Wij blijven ook zelf de vinger aan de pols houden, we leggen ons oor te luisteren overal in de wijk en houden continu contact met Sven om alles goed op te volgen.”

Over de Auteur

Ronny Wolfcarius

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant