Nieuws

Leidingstraat door Deurne en Schaffen?

Ronny Wolfcarius

Tuesday 23

March 2021 10:37

Vanuit de Antwerpse haven voorziet de Vlaamse Overheid een ‘leidingstraat’ tot in Nederland, verder tot het Ruhrgebied. Hiervoor werd op 18/12/20 een startnota opgemaakt voor de opmaak van het Gewestelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan (GRUP). Doel is om een bovengrondse reservatiestrook van 45m breedte vast te leggen voor een ondergrondse leidingstraat. In deze zone kunnen zo’n 5 tot 8 pijpleidingen gebundeld worden aangelegd. De leidingen (propaangas, waterstof, CO2) zorgen voor verbinding tussen de verschillende chemische industrieën.

Over de aanleg van deze leidingstraat werd er tot voor kort niet gecommuniceerd door het stadsbestuur. Dit zorgde enerzijds voor ongerustheid en anderzijds voor ontgoocheling bij sommige bewoners, door gebrek aan informatie. Zij werden immers in eerste instantie via de pers op de hoogte gebracht. 1 van de voorgestelde trajecten loopt immers ook over ons grondgebied, meer bepaald over delen van Schaffen en Deurne.  Het plan zit nog in een startfase en het is nog niet duidelijk of het definitieve traject inderdaad over ons grondgebied zal lopen. Bewoners kunnen na afspraak op ons stadhuis terecht voor meer vragen. Tussen 2 maart en 30 april kan iedereen die dit wenst bezwaar indienen.

Ons Vooruit raadslid Carina Jankowski kreeg van verschillende inwoners de vraag om meer duidelijk te verschaffen over de impact van deze 45m brede strook die o.a. door de Vallei der 3 Beken in Deurne zal lopen, en door bossen en velden in Schaffen. Tijdens de Gemeenteraadszitting van 22 maart 2021, die online te volgens is via de livestream ‘streaming.diest.be’, zal ze dan ook onderstaande vragen stellen aan het bestuur:

  •  Organiseert het Diestse stadsbestuur een informatiemoment omtrent de leidingstraat, in het bijzonder voor de inwoners van Schaffen en Deurne?
  •  Welke gevolgen (mens, milieu, omgeving) van het traject over Schaffen en Deurne zijn nu al gekend?
  •  Welke ondersteuning kan het Diestse stadsbestuur inwoners bieden om te reageren op de startnota en inspraakreacties over het ontwerp RUP?
  •  Wat is het standpunt van het stadsbestuur indien het definitieve tracé over het Diestse grondgebied zal lopen?

De reacties van ons stadsbestuur vindt u vanaf dinsdag 23/3 op onze gloednieuwe website: www.samenvoordiest.be

Inwoners van Schaffen en Deurne kregen dit weekend alvast vanuit Vooruit Diest een informatiebrochure in de bus. De digitale versie kan u hier ook lezen, o.a. met een overzicht van de betrokken straten.

Via deze informatiefilmpjes kan u alvast meer info inwinnen over de leidingstraat:

filmpje basisinformatie over het doel van dit plan: https://www.youtube.com/watch?v=2T-IgLnLAFA

filmpje inhoud van de startnota: https://www.youtube.com/watch?v=Zr29DtAMRYk

filmpje hoe een reactie indien op dit plan: https://www.youtube.com/watch?v=mokwc9_P-2c

Over de Auteur

Ronny Wolfcarius

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant