Nieuws

LOKAAL: Hoe zit het nu met de leidingstraat door Diest?

Ronny Wolfcarius

Saturday 10

April 2021 20:34

De mogelijke leidingstraat over het Diestse grondgebied blijft beroeren. Zo blijkt op sociale media.

Vooral de verbaasde reacties van mensen die helaas nog steeds niet op de hoogte zijn, doen de wenkbrauwen fronsen bij Vooruit-raadslid Carina Jankowski.

Nog steeds onwetendheid bij Diestenaren over mogelijke leidingstraat

Zij stelde tijdens de gemeenteraad van 23 maart hierover vragen aan het Diestse stadsbestuur. Eerder stak ze al samen met collega’s Willy Goos en Marc Florquin een informatieve folder in de brievenbussen van bewoners die op of in de buurt van het mogelijke tracé voor de leidingstraat wonen. ‘Toen vielen de mensen die me aanspraken uit de lucht. Dat kon ik toen nog enigszins begrijpen. Maar als ik nu op de sociale media nog steeds verbaasde reacties lees van mensen die totaal niets weten van deze mogelijke leidingstraat door Schaffen en Deurne, dan ben ik toch wel verbaasd. Ik heb net in het belang van alle Diestenaars, ja ook de bewoners buiten Deurne en Schaffen, aan het stadsbestuur gevraagd dat ze onze inwoners zouden informeren. Er loopt precies toch wel een en ander mis met gerichte communicatie over ernstige onderwerpen, zoals in dit geval. Ik ben werkelijk bezorgd,’ zegt Jankowski. ‘Zeker als ik weet dat de termijn om een eventuele bezwarende reactie indienen bijna verloopt. Inwoners die dat wensen kunnen immers maar tot eind van deze maand, 30 april om precies te zijn, reageren op deze startnota.’

Ondertussen is er ook een Facebook-actiegroep ‘Geen pijpleiding tracé Zuid’ opgericht vanuit een aantal bezorgde inwoners. Ook zij voelen de nood om mensen degelijk te informeren omtrent deze 45m brede bovengrondse reservatiestrook voor ondergrondse gebundelde pijpleidingen. Hun grootste vrees is dat plattelandsbewoners slachtoffer dreigen te worden om zoveel mogelijk onteigeningen van woningen te vermijden.

Zelf volgde ik de digitale infosessie van de Vlaamse Overheid om mensen nog beter te kunnen informeren

‘Ik merk hoe verveeld het stadsbestuur zit met mijn kritische vragen omtrent dit dossier. Dat bleek duidelijk aan de beledigende reactie van burgemeester De Graef. Maar dat leg ik zonder probleem naast me neer. Ik wil me liever focussen op de ernst van de zaak: mensen informeren en hun ondersteuning bieden om hun mogelijke bezwaar in te dienen. Op de digitale stadsborden staat ondertussen een melding over de leidingstraat. Maar voor velen is ‘een leidingstraat’ een onbekend woord. Een nieuwsgierige of geïnteresseerde enkeling zal het misschien wel al opgezocht hebben,’ aldus Carina Jankowski.

Ondertussen volgde de Diestse Vooruit-voorzitter ook de digitale infosessie van de Vlaamse Overheid omtrent de 3 overgebleven tracés van de leidingstraat. ‘Na de duidelijke informatie was er ook de mogelijkheid om vragen te stellen. Hierin stelde ik de vraag welk de rol van een gemeente- of stadsbestuur kan zijn. De reactie van Omgeving Vlaanderen was dat ‘het goed is om mensen per brief te contacteren en dat sommige gemeenten zelfs ruimer informeren dan de directe omgeving van de 45m brede reservatiestrook’. Zelf is de Vlaamse Overheid ook eigenaars van woningen die binnen de reservatiestrook liggen aan het informeren. Lokale besturen spelen daarnaast ook een adviserende rol. Zij werden begin maart gecontacteerd om advies te geven over dit project. Ik hoop dat ons Diestse stadsbestuur ondertussen voldoende reacties van  rechtstreeks en onrechtstreeks betrokken bewoners aan het verzamelen is. Ook de visies van de adviesraden van onze stad die dit thema aanbelangen, zullen zeker een niet te onderschatten meerwaarde betekenen. Want op basis van deze gegevens kan het stadsbestuur een advies formuleren naar de Vlaamse Overheid toe. Zo werkt democratie nu eenmaal. Toch?! Elke Diestenaar mag trouwens na afspraak de plannen van deze startnota gaan inkijken op het stadhuis. Ook krijgen ze er de nodige ondersteuning om een bezwaarschrift op te stellen en in te dienen. Via mail [email protected] of telefonisch 02/553 38 00 kan met contact opnemen met de dienst omgevingsplanning van de Vlaamse Overheid. Daarnaast is er heel wat informatie, zoals inschrijven voor de laatste digitale infosessies en infofilmpjes, te vinden op deze website: https://omgeving.vlaanderen.be/grups/leidingstraat-antwerpen-ruhr ‘ zegt Jankowski.

Daarnaast is het Diestse Vooruit-raadslid en voorzitter Jankowski ook verbaasd over de reactie van het stadsbestuur dat ze nog niet op de hoogte waren van de plannen van een mogelijke leidingstraat over ons grondgebied. In december 2020 werd de opmaak voor deze startnota goedgekeurd door de Vlaamse regering. Als we dan weten dat we in Diest een Vlaams parlementslid van Open VLD (Open Diest) hebben, vind ik die verbazing nogal vreemd,’ sluit Jankowski af.


Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Ronny Wolfcarius

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant