Wie zijn been breekt, krijgt meteen een plaaster. Wie het mentaal even wat moeilijker heeft, moet soms jaren wachten op hulp. Ondertussen zien we dat steeds meer mensen, vooral ook jongeren, steeds vaker kampen met mentale problemen. Voor Vooruit is mentaal welzijn de absolute topprioriteit in het zorgbeleid. De voorbije jaren heeft Vooruit met Frank Vandenbroucke in de federale regering massaal geïnvesteerd - het budget is vervijfvoudigd (!) - én hervormd in de geestelijke gezondheidszorg. Om die zorg betaalbaar en toegankelijk te maken voor iedereen die ze nodig heeft. Vandaag kan iedereen voor 11 euro naar een (geconventioneerde) psycholoog. Voor kinderen en jongeren tot 24 jaar is dat zelfs gratis. De massale investeringen en de hervorming hebben voor een revolutie gezorgd, maar we zijn er nog niet. Wij willen de komende jaren vele stappen verder gaan.

Daarom strijden wij voor:

● Wie zorg nodig heeft, moet die ook krijgen Of dat nu voor een gebroken arm is of voor een psychisch probleem, wie zorg nodig heeft, moet die ook krijgen. We vermijden dat mensen die psychologische hulp nodig hebben eindeloos moeten wachten en zetten daarom de forse investeringen en hervormingen in de geestelijke gezondheidszorg verder. 

● Toegankelijke en betaalbare psycholoog Dankzij Vooruit kun je voor 11 euro naar een (geconventioneerde) psycholoog, en voor 4 euro als je het financieel moeilijk hebt. Voor kinderen en jongeren tot 24 jaar is het gratis. De ommekeer is ingezet, maar die werf is niet af. We rollen die investering en hervorming verder uit.

● Aandacht voor mentaal welzijn op school Dankzij Vooruit kan elke school - via het CLB - een gratis psychologisch aanbod organiseren voor elk kind. We zetten ook de uitrol van de gespecialiseerde zorgtrajecten voor kinderen en jongeren met eetstoornissen verder en breiden het uit voor patiënten boven de 23 jaar. Er snel bij zijn voor onze kinderen en jongeren, vooraleer psychologische problemen dreigen te ontsporen, is de sleutel.

● We pakken verslavingen aan Alcohol en andere verslavingen zoals tabak en gokken zorgen voor gezondheids-, én vaak financiële problemen. Daarom investeren we in de nodige middelen voor preventie en ontrading en voor wie worstelt met een alcohol-, drugs-, of gokverslaving voorzien we zorgtrajecten, met extra aandacht aan jongvolwassenen.

Strijd mee