2 werkende mensen in een magazijn met gele helmen

Wie elke dag hard werkt, moet een goed loon krijgen. Een loon dat de facturen betaalt én toelaat om op het einde van de maand nog iets opzij te zetten en iets leuks te doen. Meer en meer mensen komen niet meer rond, zelfs mét een voltijdse job. Voor Vooruit moet werken lonen. Eén job moet volstaan om financiële zekerheid te hebben en een goed leven te kunnen leiden.

Daarom strijden wij voor:   

Gegarandeerde indexering van uw loon Als het leven duurder wordt, moet ook uw loon automatisch stijgen. Zo simpel is het. De index zullen we blijven garanderen.

● Hogere lonen In winstgevende sectoren en bedrijven moet opnieuw onderhandeld kunnen worden over loonsopslag. Boven op de index die de koopkracht stabiel houdt.

● Hogere minimumlonen Werken moet lonen, en wie werkt moet meer overhouden dan wie niet werkt. Dankzij Vooruit zijn voor de eerste keer sinds 2008 de minimumlonen verhoogd. We willen op dat elan doorgaan en de minimumlonen verder verhogen.

● Meer netto op de rekening We verlagen de belastingen op werk. Dat kan door de belastingen op inkomen uit vermogen te verhogen. Zo zullen werkende mensen netto meer overhouden.

Strijd mee