Onze 30 strijdpunten voor de toekomst

Leefbaar werk en tijd voor wat echt telt

Papa dat blij kindje in de lucht vast houdt

Tijd kunnen maken voor de dingen in het leven die er écht toe doen, zoals voor je kinderen of je ouders zorgen wanneer dat nodig is, is ontzettend belangrijk. Tijd voor jezelf ook. Een gezond evenwicht tussen werk en privé is cruciaal. Leefbaar werk betekent ook een haalbare werkdruk. Want als de werkdruk te hoog is, vallen mensen ziek uit. Dat is niet alleen erg voor die mensen zelf, maar ook voor collega’s. Voor hen stijgt dan de werkdruk en zo dreigen ook zij in de gevarenzone te komen.

Daarom strijden wij voor:

Flexibel verlof tijdens de hele loopbaan Om mensen meer controle te geven over hun tijd, voorzien we een één tijdrekening in voor de hele loopbaan, die het kluwen van bestaande verlofstelsels vervangt. Wie werkt, bouwt meer rechten op en kan kiezen wanneer die tijd wordt opgenomen.

Meer en beter betaald ouderschapsverlof We geven ouders meer ouderschapsverlof en zorgen voor een betere vergoeding van dat verlof, met bijzondere aandacht voor alleenstaande ouders.

Strijd mee