Onze 30 strijdpunten voor de toekomst

Iedereen die kan werken, helpen we aan werk

jongen mensen in blauwe pakken en werk brillen lachend

Een job zorgt niet alleen voor een vast inkomen, maar ook voor structuur, zingeving en zelfrespect. Werken is het fundament van onze welvaart. Alleen als we allemaal ons steentje bijdragen, elk met onze talenten en onze mogelijkheden, kunnen we onze welvaart ook voor de toekomst veilig stellen. Voor Vooruit is het evident dat we iedereen die kan werken ook de kans geven om te werken. En dat we iedereen die daar nood aan heeft, de gepaste steun en het duwtje in de rug geven.

Daarom strijden wij voor:

● Een job op maat voor iedereen Wie werkloos is, begeleiden we vanaf dag 1 intensief en strikt naar een job. Werkzoekenden die geen Nederlands spreken, krijgen onmiddellijk taallessen.

● De basisbaan Voor wie na 2 jaar nog geen job heeft gevonden, zorgt de overheid voor een basisbaan: een volwaardige job met een volwaardig loon en volwaardige sociale bescherming.

Eerlijke kansen voor iedereen Discriminatie op de arbeidsmarkt moet met alle mogelijke wapens worden bestreden. We voeren praktijktesten in om werkgevers of verhuurders die discrimineren actief op te sporen en te bestraffen.

● Weer kansen voor wie langdurig ziek is Dankzij Vooruit konden de voorbije jaren 80.000 langdurig zieken opnieuw (deeltijds) aan de slag, door te kijken wat ze wél nog kunnen. Die kentering zetten we voort. We zorgen voor betere en aangepaste jobs door bedrijven met veel langdurig zieken streng aan te spreken.

 

Strijd mee