21maart

21 maart 

Hoe maken we van ons land het beste land ter wereld?

Hoe maken we van ons land het beste land ter wereld om elke dag in wakker te worden? Om vol verlangen in op te groeien, te studeren, verliefd te worden, in te wonen, te werken, verzorgd én oud te worden? Ja, hoe maken we van ons land het beste land ter wereld… om in te leven?

Da’s de vraag die ik vandaag stel aan ELK van jullie. En sinds corona is die vraag belangrijker dan ooit. En nu hoor ik u denken: “Gast, waar komt gij nu mee af. Daar betalen wij voor, he.” Ewel, ge hebt 100% gelijk. Want daar bestaat de politiek inderdaad voor. Om alle obstakels op weg naar dat land te weg te nemen.  Om alle hindernissen op weg naar dat land te overwinnen.


Vooruit wil met jou op avontuur
En?... Hebde gij het gevoel dat dat lukt? 

Ik zie u niet, maar ik ben er zeker van dat ge nu helaas ‘neen’ zit te schudden. En tja… dat dat niet lukt kan ook moeilijk anders als de politiek er anderhalf jaar over doet alleen al om een regering te vormen. Ewel, ik kan daar niet tegen. Ik kan daar niet tegen als de dingen niet vooruitgaan. Ik heb geen goesting om dat zo te laten. Maar alleen… gaat mij dat niet lukken. 

Ik heb u nodig

WIJ hebben u nodig.

Wij hebben u nodig om ons land te laten bloeien zoals nooit tevoren. Om er samen voor te zorgen dat elk van ons vooruit kan in ‘t leven.

Vandaag nodig ik u dan ook uit om mee te doen. Ja, om samen op zoek te gaan naar de recepten om van ons land het beste land ter wereld te maken… om in te leven. Vandaag nodig ik u uit om SAMEN dat nieuwe avontuur aan te gaan.

De stilstand doorbreken

En 1 voordeel hebben we. Al die obstakels en hindernissen op onze weg, al die vastgeroeste structuren die voor traagheid zorgen, stilstand, of erger nog… achteruitgang. We kennen die. Gij kent die. 

Traagheid omdat ge zelf een zaak uit de grond stampte, en ge vooruit wilt, maar allerlei regeltjes dat onmogelijk maken. 

Stilstand omdat ge elke dag vroeg opstaat, voor ge gaat werken nog rap de boterhammen van de kinderen smeert, en savonds bekaf zijt...terwijl ge af en toe gewoon wat tijd wilt om iets plezants te doen, of gewoon t geld niet hebt om dat te doen.

De achteruitgang die ge gewaar wordt als ge heel uw leven hard hebt gewerkt ma nu niet genoeg over hebt om zonder zorgen van uw pensioen te genieten. OF omdat ge zo hard in de miserie zit, dat ge niet weet hoe ge eraan moet beginnen om eruit te raken, en dus nog dieper zakt.

Er was eens.. Het verhaal van een bakkerij

Nochtans, gewoon een goed en gelukkig leven, gewoon een beetje vooruit gaan int leven. Zo veel is dat toch niet gevraagd? Als ge elke dag keihard uw best doet, het beste van uzelf geeft, meedoet en mee bijdraagt, is dat toch het minste wat ge moogt verwachten?

Wel, vroeger, heel lang geleden, was dat eigenlijk niet anders. In een andere tijd. In een NOG hardere tijd. In een tijd waarin mannen én vrouwen 12 uur per dag werkten en nog geen geld hadden om eten te kopen. Zelf niet genoeg geld om brood te kopen voor de kindersTot een paar slimme gasten, in een café in Gent,  een ongebruikte oven zagen, hun geld bij elkaar legden, en ZELF brood begonnen te bakken. Dan waren ze tenminste zeker dat ze goed brood hadden én niet bedrogen werden. En dat brood viel in de smaak. Dat was zo lekker, dat ze de prijs konden drukken, en iedereen dat kon betalen. 

Ja, het is daar en toen in die bakkerij -  die de naam VOORUIT kreeg  - dat die gasten de kiem legden voor een geweldig idee. Het idee dat een goed en gelukkig leven iets is dat iedereen toekomt.Het idee dat ge er zelf alleen maar op vooruit kunt gaan, als ook alle anderen erop vooruitgaan. Het was het begin van een ongelooflijk verhaal. Een succesverhaal dat leidde tot vooruitgang voor heel veel mensen. 

.. En Nu

Een huis bouwen, een stad bouwen, het beste land ter wereld bouwen, dat kunt ge niet alleen. Die gasten wisten dat toen al. En dat weet gij ook. 

En dat het vandaag, 21 maart, niet alleen de eerste dag van de lente is, maar ook de dag van de zorg, kan dan ook geen toeval zijn. Want het voorbije jaar hebben we onszelf overstegen en nu zijn we creatiever dan ooit. 

Kijk maar naar de manier waarop we hier vandaag toch samen kunnen zijn. We hebben keihard samengespannen omdat we weten dat dat de enige manier is om hieruit te geraken. En ondanks alle ellende, komen daar fantastische dingen uit voort. Brengt ons dat dichter bij elkaar. Nog altijd. 

Vandaag neemt een kleinzoon nen dag congé om met zijn opa van 90 naar een vaccinatiecentrum te rijden. Waar verplegend personeel en mega veel vrijwilligers, ervoor zorgen dat alles vlot verloopt, hem geruststellen, en zelfs Louis Neefs luid opzetten in de sporthal. Waardoor dienen opa van 90 daarna - op zijne rollator - met een glimlach weer naar buiten gaat. Opgelucht als hij is. 

Dat is 1 nu verhaal, maar zo zijn er elke dag 1.000-en verhalen. Ik wil maar zeggen: als we straks dit klotevirus definitief verslagen hebben, precies omdat we zo hard hebben samengespannen, dan kunnen we écht alles aan. Dan is er niks dat ons kan tegenhouden, om samen van ons land ook écht het beste land ter wereld te maken.

De keuze: van klassieke partij naar openminded beweging

En nu kunnen WIJ (als partij) 2 dingen doen.

OF we blijven in die oude politiek - die eindeloos zijn tijd neemt - meedraaien. De politiek van de stilstand die zegt: “Moeit u niet, wij zullen wel zeggen hoe dat land er voor u moet uitzien”. En blijven we zo een partij die zegt wat ge moet vinden, die zegt waar da gij maar content mee moet zijn. Zo’n traditionele partij die u maar 1 keer om de zoveel jaar vraagt om ons gewoon uw stem te geven. 

OF … OF

We kunnen het anders doen en beginnen aan een nieuw avontuur. Door elke dag te luisteren. Luisteren naar uw stem, 7 op 7 en 24 op 24 om zo de traagheid, de stilstand en de achteruitgang te doorbreken. Door u eerst te vragen hoe dat land er dan moet uitzien. Wat moet dat dan voor u zijn, dat beste land om in te te leven? Wat is daarvoor nodig en hoe wilt gij dat vormgeven?

En stel u eens voor, dat gij ‘s morgens wakker wordt met een idee, en dat idee op het einde van de rit realiteit wordt? Hoe mooi zou dat niet zijn, da gij daardoor vooruit kunt? Zonder verstrikt te raken in vastgeroeste en oubollige structuren, in saaie vergaderingen en eindeloze verslagen. 

Neen, het enige wat wij daarvoor aan u vragen, is uw gedacht. Ja, uw gedacht, op het moment da gij daar goesting in hebt, en op de manier die gij mee bepaalt. En dus, denk mee, deel mee, en doe mee24 uur op 24, 7 dagen op 7. Online met onze nieuwe website en op onze sociale media. En offline. In elke straat, in elk dorp, in elke stad. Om van u te weten wat er moet veranderen en hoe da ge dat wilt veranderen. Op een onbevangen manier. Zonder taboes, zonder heilige huisjes. Met maar 1 doel: van ons land het beste land ter wereld maken.

Samen op avontuur zonder taboes of heilige huisjes

En al zeker het beste land voor onze kinderen. Voor AL onze kinderen. En in dat beste land hebben alle kinderen gelijke kansen, leren alle kinderen ook de taal die ons bindt. En als gij denkt dat we daarvoor de crèche moeten verplichten, omdat dan elk kind gelijke kansen krijgt vanaf de start... Dan willen wij daar met u over spreken. 

In het beste land ter wereld is er geen kinderarmoede. En als gij vindt dat we daarvoor het kindergeld moeten afschaffen, en we dat geld beter rechtstreeks investeren in onderwijs, betaalbare kinderopvang en deftige maaltijden op school. Dan willen wij daar met u over spreken. 

In het beste land ter wereld hebben we de allerbeste leerkrachten. En al die mannen en vrouwen die nu al zo lang moeten ‘zoomen’ omdat ze proberen elk kind TOCH mee te krijgen, dat verdient dat alleen maar respect. Maar als gij een idee hebt hoe we onze scholen kunnen versterken, en de allerbeste leerkrachten in de allerbeste omstandigheden voor de klas krijgen om zo ons onderwijs weer naar de top te brengen... Dan willen wij daar met u over spreken.

Ja, in het belang van AL onze kinderen ALLES bespreekbaar maken. En SAMEN eerst een plan maken. Om daarna - op basis van dat plan - het beste land ter wereld te maken om in groot te worden. Dat willen wij - MET u - doen.

Gewapend met onze waarden op avontuur

Ja, vandaag nemen wij definitief afscheid van de stilstand, en doen wij iets compleet nieuws. Doen wij een gloednieuw geluid klinken, op basis van dezelfde akkoorden. En die akkoorden zijn onze tijdloze waarden, met solidariteit op kop.

En solidariteit de dag van vandaag, dat is iets heel simpels: da’s uw deel doen en da’s uw deel krijgen. Da’s bijdragen naar vermogen en da’s krijgen naar noden. Da’s niet alleen overleven, maar ook goed leven.

En nu. Vooruit. Naar het beste land ter wereld

Ja, SAMEN gaan we dat doen. En stap voor stap gaan we dat doen. Elke dag opnieuw. Dat is de opdracht die we onszelf vandaag geven. Om de simpele reden dat dat werk nooit af is. Om de simpele reden dat het morgen toch nog altijd beter kan dan vandaag.

Is dat teveel gevraagd? Neen, want een goed en gelukkig leven voor iedereen, dat is nooit te veel gevraagd.  

Vandaag willen wij de HEFBOOM zijn, om de nieuwe oplossingen die gij aanreikt mee vorm te geven. Willen wij iedereen VERSTERKEN die in beweging is of in beweging wil komen tegen al dat negatieve en destructieve dat niets oplost en alles blijft blokkeren. Willen wij de deur OPENEN om die nieuwe en positieve wind hard te doen waaien.

En dus, JUST JOIN US. Want WIJ hebben u nodig, om van dit nieuwe avontuur een grandioos succes te maken. Om van ons land het beste land ter wereld te maken om elke dag in wakker te worden. Om vol verlangen in op te groeien, te studeren en verliefd te worden. Om in te wonen, te werken, verzorgd én oud te worden.

Ja, om van ons land het beste land ter wereld te makenom in te leven.