Nieuws

Stad start op 1 september met actieplan A’REA UP (Antwerpen)

Vooruit Antwerpen

Friday 18

June 2021 13:46

https://www.dropbox.com/s/wmfnia9lpgn9pye/DSC_9043.jpg?dl=0

 

Bij het begin van het nieuwe schooljaar in september gaat ook A’REA UP, het urgentieplan gekwalificeerde uitstroom, van start. De afgelopen zes maanden werkten de stad en de verschillende onderwijsnetten en -partners samen aan het bijhorende actieplan. Dat wil meer leerlingen met een kwalificatie doen uitstromen. Daarom zijn er heel wat acties gepland, die gaan van pedagogische pakketten voor peuters tot lokale netoverschrijdende scholenbeurzen voor kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar.

 

Elk schooljaar verlaten in Antwerpen ongeveer 1200 leerlingen de school zonder diploma. Daarom werkte de stad samen met de verschillende onderwijspartners het A’REA UP-plan uit. Het doel van het plan is dat meer jongeren de schoolbanken verlaten met een kwalificatie voor hoger onderwijs of de arbeidsmarkt. Daarvoor zet de stad in op een domeinoverschrijdende, structurele en stadsbrede samenwerking. In februari 2021 bekrachtigden de verschillende partners deze samenwerking onder de vorm van een engagementsverklaring. 

 

Inzetten op preventie en interventie

“Nu ligt ook het actieplan met concreet programma voor het komende schooljaar klaar”, zegt schepen voor onderwijs Jinnih Beels. “Bovenop de uitdagingen waar we al voor stonden, komt de impact van de coronacrisis. Binnen het A’REA UP-plan zetten we niet alleen in op preventie, maar ook op interventie. We willen geen enkele leerling loslaten en iedere jongere alle kansen bieden om zijn of haar talenten te ontwikkelen en daarin een kwalificatie te behalen.”

 

Binnen A’REA UP staat het kind/de jongere centraal en wordt verbinding gemaakt met alle betrokkenen: hun gezin, opvang, school, vrijetijdsbesteding, begeleiders, enzovoort. Het programma zet in op verschillende thema’s en gaat in september van start met de eerste 10 concrete acties.

 

Pedagogische pakketten, scholenbeurs en kwalitatief vrijetijdsaanbod

Kinderen leren ook voor ze naar school gaan. Om hen alle kansen te geven die leerloopbaan goed te starten, worden pedagogische pakketten ontwikkeld die de voorschoolse ontwikkeling stimuleren en de betrokkenheid van de ouders daarbij bevorderen. De pakketten komen via de kinderopvanginitiatieven tot bij de ouders, en zullen ook aangeboden worden aan gezinnen die geen gebruik maken van kinderopvang.

 

Daarnaast wordt in A’REA UP ook ingezet op een positieve en geïnformeerde school- en studiekeuze door in drie districten een netoverschrijdende scholenbeurs te organiseren. Daarop krijgen leerlingen en hun ouders de kans om op één plek te ontdekken welke mogelijkheden er in de buurt zijn die op hun interesses aansluiten.

 

In A’REA UP worden onderwijs en vrijetijdsbesteding niet gezien als los van elkaar bestaande elementen in het leven van kinderen of jongeren. Met een kwalitatief, divers en professioneel vrijetijdsaanbod krijgen ze ook buiten hun schooltijd de mogelijkheid om hun interesses te ontdekken en hierin te groeien.

 

De stad mikt niet alleen op preventie, maar ook op interventie. Via een innovatief ondersteuningsaanbod zet ze de expertise van verschillende partners uit het onderwijs- en welzijnsveld in om gericht een antwoord te bieden op actuele noden rond uitvalpreventie. Zoals de opvang- en coachingsprogramma’s die al bestaan in het secundair onderwijs, worden gelijkaardige trajecten uitgewerkt voor het basisonderwijs.

 

Inspraak kinderen en jongeren

Schepen Beels: “Het doel is duidelijk: ons onderwijs afstemmen op diegenen waar het om draait: onze kinderen en jongeren. Cruciaal binnen het programma is dan ook de stem van de jongeren zelf. Via inspraaktrajecten worden zij - samen met het onderwijsveld, jeugdpartners, kinderopvang en welzijnswerkers - betrokken en gehoord. Zij weten immers beter dan wie ook welke struikelblokken ze ervaren, maar ook wat wel en niet voor hen werkt. Op basis van hun input en feedback worden doelstellingen en acties regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd.”

 

De acties waarmee het programma op 1 september van start zal gaan, zijn de eerste stappen richting een hogere gekwalificeerde uitstroom. Die zullen nog gevolgd worden door andere en bijkomende acties. Alle acties worden grondig gemeten en geëvalueerd, via een impactmeting wordt opgevolgd welke resultaten de actie heeft op de leerloopbaan van de leerling. Op basis van de gemeten effecten worden ze systematisch bijgestuurd.

 

Meer informatie over de verschillende domeinen en acties waarmee A’REA UP van start gaat staat op www.onderwijsnetwerkantwerpen.be/areaup.   

Over de Auteur

Vooruit Antwerpen

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant