[ { "name": "Melissa Depraetere", "regio": "west-vlaanderen", "bestuursniveau": "federaal-parlement", "bestuursniveau_2": "", "medewerker_type": "", "profile_url": "/melissadepraetere", "first_name": "Melissa", "last_name": "Depraetere", "occupation": "Voorzitter", "email": "melissa.depraetere@vooruit.org", "profile_img": "https://assets.nationbuilder.com/vooruit/profile_images/5b65b79caefda2c1d67a7d3295f16b21c1639d06.jpg?1702040779", "p_capital": "213000" }, { "name": "Funda oru", "regio": "limburg", "bestuursniveau": "", "bestuursniveau_2": "", "medewerker_type": "", "profile_url": "/fundaoru", "first_name": "Funda", "last_name": "Oru", "occupation": "Ondervoorzitter", "email": "funda.oru@vooruit.org", "profile_img": "https://assets.nationbuilder.com/vooruit/profile_images/d470f31a3d074a2f6eb560e172f801703377358e.jpg?1697723388", "p_capital": "144000" }, { "name": "Caroline Gennez", "regio": "antwerpen", "bestuursniveau": "regering", "bestuursniveau_2": "federaal-parlement", "medewerker_type": "", "profile_url": "/carolinegennez", "first_name": "Caroline", "last_name": "Gennez", "occupation": "Minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid", "email": "caroline.gennez@vooruit.org", "profile_img": "https://assets.nationbuilder.com/vooruit/profile_images/a3c1c5b6c17be83aef0c9a071b7943e4754dfebc.jpg?1697714746", "p_capital": "131600" }, { "name": "Frank Vandenbroucke", "regio": "vlaams-brabant", "bestuursniveau": "regering", "bestuursniveau_2": "", "medewerker_type": "", "profile_url": "/frankvandenbroucke", "first_name": "Frank", "last_name": "Vandenbroucke", "occupation": "Minister van Sociale Zaken & Volksgezondheid en vicepremier", "email": "info@vandenbroucke.fed.be", "profile_img": "https://assets.nationbuilder.com/vooruit/profile_images/d90027659ab72897e100770ee93854e676a4c035.jpg?1697713595", "p_capital": "130200" }, { "name": "Ans Persoons", "regio": "brussel", "bestuursniveau": "brussels-parlement", "bestuursniveau_2": "", "medewerker_type": "", "profile_url": "/5422", "first_name": "Ans", "last_name": "Persoons", "occupation": "Brussels Staatsecretaris", "email": "anspersoons@hotmail.com", "profile_img": "https://assets.nationbuilder.com/vooruit/profile_images/c3a5039c6db0481179fd7ff478e7f17cb8ee9a67.jpg?1700223685", "p_capital": "130000" }, { "name": "Hannelore Goeman", "regio": "brussel", "bestuursniveau": "vlaams-parlement", "bestuursniveau_2": "", "medewerker_type": "", "profile_url": "/hanneloregoeman", "first_name": "Hannelore", "last_name": "Goeman", "occupation": "Fractieleider Vlaams parlement", "email": "hannelore.goeman@vlaamsparlement.be", "profile_img": "https://assets.nationbuilder.com/vooruit/profile_images/91a593cd3aca5fc4b63a128e4fbc63e460b5f307.jpg?1700222649", "p_capital": "123700" }, { "name": "joris vandenbroucke", "regio": "oost-vlaanderen", "bestuursniveau": "federaal-parlement", "bestuursniveau_2": "", "medewerker_type": "", "profile_url": "/jorisvandenbroucke", "first_name": "Joris", "last_name": "Vandenbroucke", "occupation": "Fractieleider Federaal parlement en politiek voorzitter Vooruit Gent ", "email": "joris.vandenbroucke@vooruit.org", "profile_img": "https://assets.nationbuilder.com/vooruit/profile_images/2389e9a85a30c652e358fb89d910cdfdfde697b5.?1616504217", "p_capital": "104100" }, { "name": "Emine Gul Isci", "regio": "oost-vlaanderen", "bestuursniveau": "vlaams-parlement", "bestuursniveau_2": "", "medewerker_type": "", "profile_url": "/emine", "first_name": "Emine ", "last_name": "Gül Isçi", "occupation": "Vlaams parlementslid", "email": "emine.gulisci@vooruit.org", "profile_img": "https://assets.nationbuilder.com/vooruit/profile_images/89fbc9093acf134daf596666576356191d0d8536.jpg?1702976819", "p_capital": "103600" }, { "name": "Mohamed Ridouani", "regio": "vlaams-brabant", "bestuursniveau": "", "bestuursniveau_2": "", "medewerker_type": "", "profile_url": "/mohamedridouani", "first_name": "Mohamed", "last_name": "Ridouani", "occupation": "Burgemeester van Leuven", "email": "mohamed.ridouani@vooruit.org", "profile_img": "https://assets.nationbuilder.com/vooruit/profile_images/611d24a0b76d7fb264765733e50c0c49b84a4fae.png?1615886755", "p_capital": "90700" }, { "name": "Jinnih Beels", "regio": "antwerpen", "bestuursniveau": "", "bestuursniveau_2": "", "medewerker_type": "", "profile_url": "/jinnihbeels", "first_name": "Jinnih", "last_name": "Beels", "occupation": "Schepen in Antwerpen", "email": "jinnih@jinnihbeels.be", "profile_img": "https://assets.nationbuilder.com/vooruit/profile_images/6c027625ae7ea9ad92eee16e6d60bfc9a7a864af.jpg?1700223184", "p_capital": "87800" }, { "name": "Hannes Anaf", "regio": "antwerpen", "bestuursniveau": "vlaams-parlement", "bestuursniveau_2": "", "medewerker_type": "", "profile_url": "/hannesanaf", "first_name": "Hannes", "last_name": "Anaf", "occupation": "Vlaams Parlementslid, Gemeenteraadslid", "email": "hannes.anaf@vlaamsparlement.be", "profile_img": "https://assets.nationbuilder.com/vooruit/profile_images/26d84ff4b4473b962938037ec421829a16e41e36.png?1615892006", "p_capital": "76500" }, { "name": "Kris Verduyckt", "regio": "limburg", "bestuursniveau": "federaal-parlement", "bestuursniveau_2": "", "medewerker_type": "", "profile_url": "/krisverduyckt", "first_name": "Kris", "last_name": "Verduyckt", "occupation": "Federaal parlementslid", "email": "kris.verduyckt@lommel.be", "profile_img": "https://assets.nationbuilder.com/vooruit/profile_images/60804721122f5b95cc5a88085eda192a95ceac05.jpg?1700223539", "p_capital": "73900" }, { "name": "Maxim Veys", "regio": "west-vlaanderen", "bestuursniveau": "vlaams-parlement", "bestuursniveau_2": "", "medewerker_type": "", "profile_url": "/maximveys", "first_name": "Maxim", "last_name": "Veys", "occupation": "Vlaams Parlementslid/ Gemeenteraadslid", "email": "maxim.veys@gmail.com", "profile_img": "https://assets.nationbuilder.com/vooruit/profile_images/62f43ef21f1d78063c2996625095b9fa976d9717.jpg?1671457036", "p_capital": "68000" }, { "name": "Vicky Reynaert", "regio": "west-vlaanderen", "bestuursniveau": "federaal-parlement", "bestuursniveau_2": "", "medewerker_type": "", "profile_url": "/vickyreynaert", "first_name": "Vicky", "last_name": "Reynaert", "occupation": "Federaal parlementslid/Schepen", "email": "vicky.reynaert@vooruit.org", "profile_img": "https://assets.nationbuilder.com/vooruit/profile_images/8f02d7e602cfb83eb413bdd7afe52cfc0fb43b13.png?1615899214", "p_capital": "53600" }, { "name": "Ben Segers", "regio": "antwerpen", "bestuursniveau": "federaal-parlement", "bestuursniveau_2": "", "medewerker_type": "", "profile_url": "/bensegers", "first_name": "Ben", "last_name": "Segers", "occupation": "Federaal parlementslid", "email": "Ben.segers@vooruit.org", "profile_img": "https://assets.nationbuilder.com/vooruit/profile_images/a162343f9834c4c25418b204ec443575394223ec.png?1615898923", "p_capital": "43700" }, { "name": "Thijs Verbeurgt", "regio": "antwerpen", "bestuursniveau": "vlaams-parlement", "bestuursniveau_2": "", "medewerker_type": "", "profile_url": "/thijsverbeurgt", "first_name": "Thijs", "last_name": "Verbeurgt", "occupation": "Vlaams Parlementslid", "email": "thijs.verbeurgt@vooruit.org", "profile_img": "https://assets.nationbuilder.com/vooruit/profile_images/aa5147cb141efc3850efaf504ea4da610cf48ca7.jpg?1671444189", "p_capital": "23700" }, { "name": "Gitta Vanpeborgh", "regio": "antwerpen", "bestuursniveau": "federaal-parlement", "bestuursniveau_2": "", "medewerker_type": "", "profile_url": "/gittavanpeborghvooruitorg", "first_name": "Gitta", "last_name": "Vanpeborgh", "occupation": "Federaal parlementslid", "email": "gitta.vanpeborgh@vooruit.org", "profile_img": "https://assets.nationbuilder.com/vooruit/profile_images/ba0a86efe7946f2036e3b84c4582958c28f82ebd.png?1615899028", "p_capital": "12900" }, { "name": "Anja Vanrobaeys", "regio": "oost-vlaanderen", "bestuursniveau": "federaal-parlement", "bestuursniveau_2": "", "medewerker_type": "", "profile_url": "/anjavanrobaeys", "first_name": "Anja", "last_name": "Vanrobaeys", "occupation": "Federaal parlementslid", "email": "anja.vanrobaeys@vooruit.org", "profile_img": "https://assets.nationbuilder.com/vooruit/profile_images/de2dff1137a84379165e4917268b9fb9acc526c9.jpg?1622712654", "p_capital": "11300" }, { "name": "Steve Vandenberghe", "regio": "west-vlaanderen", "bestuursniveau": "vlaams-parlement", "bestuursniveau_2": "", "medewerker_type": "", "profile_url": "/stevevandenberghe", "first_name": "Steve ", "last_name": "Vandenberghe", "occupation": "Burgemeester Bredene - Vlaams Parlementslid", "email": "burgemeester@bredene.be", "profile_img": "https://assets.nationbuilder.com/vooruit/profile_images/cff1b2f82992abdd1cc3cf65ea245d1aaa813048.jpg?1671447176", "p_capital": "9900" }, { "name": "kurt De Loor", "regio": "oost-vlaanderen", "bestuursniveau": "vlaams-parlement", "bestuursniveau_2": "senaat", "medewerker_type": "", "profile_url": "/kurtdeloor", "first_name": "Kurt", "last_name": "De Loor", "occupation": "Vlaams Parlementslid & Senaat", "email": "kurt.deloor@vlaamsparlement.be", "profile_img": "https://assets.nationbuilder.com/vooruit/profile_images/56cb2752d907c333f0529acbc68b85ac4355cb98.png?1615891844", "p_capital": "9500" }, { "name": "Annick Lambrecht", "regio": "west-vlaanderen", "bestuursniveau": "vlaams-parlement", "bestuursniveau_2": "senaat", "medewerker_type": "", "profile_url": "/annicklambrecht", "first_name": " Annick", "last_name": "Lambrecht", "occupation": "Voorzitter gemeenteraad/Vlaams parlementslid/Senator", "email": "annick.lambrecht@vlaamsparlement.be", "profile_img": "https://assets.nationbuilder.com/vooruit/profile_images/bb10cdb9b5dccd657cb3e433ee7d6b0e99783636.jpg?1671446693", "p_capital": "9000" }, { "name": "Els Rochette", "regio": "brussel", "bestuursniveau": "brussels-parlement", "bestuursniveau_2": "", "medewerker_type": "", "profile_url": "/bruxxels", "first_name": "Els ", "last_name": "Rochette", "occupation": "Brussels parlement, Fractievoorzitter RVG", "email": "els.rochette@parlement.brussels", "profile_img": "https://assets.nationbuilder.com/vooruit/profile_images/7085ff8194592fa0e8d431b8526f7d4e19e14c51.jpg?1694768061", "p_capital": "6300" }, { "name": "Katia Segers", "regio": "vlaams-brabant", "bestuursniveau": "vlaams-parlement", "bestuursniveau_2": "", "medewerker_type": "", "profile_url": "/katiasegers", "first_name": "Katia", "last_name": "Segers", "occupation": "Vlaams parlementslid ", "email": "katia.segers@vlaamsparlement.be", "profile_img": "https://assets.nationbuilder.com/vooruit/profile_images/a40308bf04086d6af3ea0bd6582ec4634f9d4eb7.png?1615879183", "p_capital": "5800" }, { "name": "Karin Jiroflée", "regio": "vlaams-brabant", "bestuursniveau": "federaal-parlement", "bestuursniveau_2": "", "medewerker_type": "", "profile_url": "/karinjiroflee", "first_name": "Karin", "last_name": "Jiroflée", "occupation": "Federaal parlementslid / Schepen", "email": "karin.jiroflee@vooruit.org", "profile_img": "https://assets.nationbuilder.com/vooruit/profile_images/9d1048d243bddcc1aed4713ddc8dc78779c34b85.png?1615898866", "p_capital": "5700" }, { "name": "Jurgen Vanlerberghe", "regio": "west-vlaanderen", "bestuursniveau": "provincieraad", "bestuursniveau_2": "", "medewerker_type": "", "profile_url": "/jurgenvanlerberghe", "first_name": "Jurgen", "last_name": "Vanlerberghe", "occupation": "Gedeputeerde ", "email": "jurgen.vanlerberghe@west-vlaanderen.be", "profile_img": "https://assets.nationbuilder.com/vooruit/profile_images/7d4b4752b0c187d2d0a5f36a5b761902c183ec2c.jpg?1695729383", "p_capital": "4900" }, { "name": "Freya Van den Bossche", "regio": "oost-vlaanderen", "bestuursniveau": "vlaams-parlement", "bestuursniveau_2": "", "medewerker_type": "", "profile_url": "/freyavandenbossche", "first_name": "Freya", "last_name": "Van den Bossche", "occupation": "Vlaams parlementslid", "email": "freya.vandenbossche@icloud.com", "profile_img": "https://assets.nationbuilder.com/vooruit/profile_images/c78fd16117c0c27dc5232a6cda9f26939c64dd8f.jpg?1700223332", "p_capital": "4800" }, { "name": "bruno tobback", "regio": "vlaams-brabant", "bestuursniveau": "vlaams-parlement", "bestuursniveau_2": "", "medewerker_type": "", "profile_url": "/brunotobback", "first_name": "Bruno", "last_name": "Tobback", "occupation": "Vlaams Parlementslid", "email": "bruno.tobback@vooruit.org", "profile_img": "https://assets.nationbuilder.com/vooruit/profile_images/cc0dfa537e2edd3bd24c1ae2910967c49dfd94d2.jpg?1686045282", "p_capital": "4700" }, { "name": "Els Robeyns", "regio": "limburg", "bestuursniveau": "vlaams-parlement", "bestuursniveau_2": "", "medewerker_type": "", "profile_url": "/elsrobeyns", "first_name": "Els", "last_name": "Robeyns", "occupation": "Vlaams Parlementslid", "email": "els.robeyns@vlaamsparlement.be", "profile_img": "https://assets.nationbuilder.com/vooruit/profile_images/54962140944c62c7aa28d7ba5efc89a494bc896d.png?1615878771", "p_capital": "4200" }, { "name": "Ludwig Vandenhove", "regio": "limburg", "bestuursniveau": "vlaams-parlement", "bestuursniveau_2": "", "medewerker_type": "", "profile_url": "/ludwigvandenhove", "first_name": "Ludwig", "last_name": "Vandenhove", "occupation": "Vlaams Parlementslid & Senaat", "email": "ludwig.vandenhove@vlaamsparlement.be", "profile_img": "https://assets.nationbuilder.com/vooruit/profile_images/aaa6c252f53c4669b0dec1b43e69d2a94c48c169.png?1615892250", "p_capital": "3400" }, { "name": "Bert Anciaux", "regio": "brussel", "bestuursniveau": "senaat", "bestuursniveau_2": "", "medewerker_type": "", "profile_url": "/bertanciaux", "first_name": "Bert", "last_name": "Anciaux", "occupation": "Fractievoorzitter Senaat", "email": "bert.anciaux@vooruit.org", "profile_img": "https://assets.nationbuilder.com/vooruit/profile_images/853022d07a433bd297486faba128771051d06df4.bmp?1616400605", "p_capital": "2800" } ]