Nieuws

Gent - Astrid De Bruycker over ‘taaliconen’: ‘Mooi instrument voor integratie van anderstaligen’

Ronny Wolfcarius

Sunday 28

March 2021 04:52

In Brussel en Vlaanderen gebruiken al meer dan 200 organisaties ‘taaliconen’. Dat zijn vier symbolen die tonen welke kennis van het Nederlands nodig is om een bepaalde activiteit comfortabel te kunnen volgen, om zo bij te dragen aan de integratie van anderstaligen. Organisaties kunnen ze gebruiken op hun website, op flyers, of in de UiT-databank.

Ook IN-Gent vzw biedt op zijn website informatie aan over deze taaliconen, inclusief een gratis infosessie en materiaal voor organisaties die er gebruik van willen maken. Een gemeenteraadslid van de oppositie vroeg aan Astrid De Bruycker, schepen van Gelijke Kansen en voorzitter van IN-Gent, of de taaliconen goed gebruikt worden in onze stad. “Ik vind de taaliconen een mooi instrument om twee redenen. Ten eerste weten anderstaligen tijdens welke activiteiten ze hun Nederlands kunnen oefenen en hoeveel Nederlands ze nodig hebben om ze te kunnen volgen. Ten tweede is het ook manier voor vrijetijdsactoren om een breder publiek aan te spreken. Een nieuwe taal leer je maar voor 20% op school (in dit geval in de lessen NT2 voor anderstaligen), de resterende 80% te oefenen in het dagelijkse leven. De taaliconen helpen hen over de drempel.”

Eerste reeks samenwerkingen in ‘testjaar’ 2020

De taaliconen zijn ontwikkeld door het Huis van Nederlands in Brussel. In Gent is IN-Gent vzw in 2020 gestart om zoveel mogelijk Gentse organisaties te overtuigen om met de taaliconen te werken.

“2020 is dus een testjaar geweest… en dan nog eens in coronatijd. Aan een eerste vorming namen 13 organisaties deel, een tweede vorming moest worden geannuleerd door corona. Er volgden nog ‘1 op 1 gesprekken’ met zes organisaties gesprekken. Dat alles leverde samenwerkingen op met onder meer het Huis van Alijn, het Industriemuseum, het Design Museum, het Festival van de Gelijkheid en Belmundo Festival. Daarnaast vonden ook gesprekken plaats met een centrum voor volwassenenonderwijs, Diversiteitswerf Cultuur (die de taaliconen bekend maakt bij musea en bibliotheken), het STAM en het Museum voor Schone Kunsten. En uiteraard gebruikt IN-Gent ook zelf taaliconen voor eigen activiteiten.”

De introductie van taaliconen bij de Stad Gent en aanverwante diensten staat op de planning in 2021. Onder andere het Vrijwilligerspunt (om de toegankelijkheid van vrijwilligersvacatures te verhogen) en (de website van) Uit in Gent komen in aanmerking.

‘Nog veel ruimte voor groei’

Astrid evalueert de taaliconen voorlopig positief. “Maar er is nog veel ruimte om te groeien. Veel organisaties hebben interesse maar het vraagt wel een inspanning om effectief die oefenkansen Nederlands te creëren. Voor sommige organisaties is dat nog zoeken, want het verplicht hen om te onderzoeken of hun aanbod toegankelijk is voor mensen die Nederlands leren – en zo niet, hoe daar dan voor te zorgen. Vandaar dat IN-Gent ook telkens duidt op het belang van een breder taal- en diversiteitsbeleid. Organisaties kunnen daarbij trouwens rekenen op de hulp van IN-Gent.”

Over de Auteur

Ronny Wolfcarius

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant