Frank Vandenbroucke gaat mee met de mug

De voorbije jaren heeft Vooruit enorm geïnvesteerd om ons zorgpersoneel te steunen, veel beter te omkaderen en beter te betalen. Vooral de starterslonen in de verpleegkunde zijn intussen aanzienlijk gestegen en niet zonder reden: wil je jonge mensen verleiden tot een duurzame carrière in de zorg, dan moet je ze ook waarderen. Het is belangrijk om al onze zorgverleners nog beter te ondersteunen zodat ze zich kunnen focussen op de kern van hun job: zorgen voor mensen. Tegenover die zorg moet ook een eerlijke vergoeding staan, een vergoeding die overeenstemt met het werk dat onze zorgverleners verrichten. Vooruit zorgde in de afgelopen jaren ook voor een trendbreuk in de betaalbaarheid van onze gezondheidszorg. Maar het werk is niet af. We moeten blijven investeren en blijven hervormen. Zo houden we onze gezondheidszorg betaalbaar én van topkwaliteit.

Daarom strijden wij voor: 

Een deftig loon en goede werkomstandigheden De samenleving vraagt veel van zij die er zorg voor dragen. De beste gezondheidszorg vraagt gemotiveerd en goed opgeleid zorgpersoneel. We zetten de investeringen in lonen en werkomstandigheden van ons zorgpersoneel door.

Taken beter en logischer verdelen Bekwaam is bevoegd. We zetten ons zorgpersoneel optimaal in zodat gespecialiseerde profielen, zoals artsen en verpleegkundigen, meer tijd hebben voor taken die alleen zij kunnen uitvoeren. We snoeien ook in de administratieve planlast zodat iedereen die werkt in de zorg meer tijd heeft voor het zorgen zelf.

Nieuwe profielen aantrekken Voldoende mensen warm maken voor een job in de zorg wordt dé uitdaging voor de komende decennia. Daarnaast zijn er ook profielen die meer kunnen doen in de zorg maar waarvoor het regelgevend kader ontbreekt, bijvoorbeeld apothekers voor beter medicatiebeheer in de ouderenzorg. Daarom zetten we onze investeringen en hervormingen in de zorg door.

● Voldoende huisartsen Mensen moeten een huisarts kunnen vinden wanneer ze die nodig hebben. En de huisarts moet voldoende tijd kunnen maken voor de patiënt. Dat willen huisartsen zelf ook. Met extra investeringen zorgen we voor een betere organisatie en meer ondersteuning van de huisartspraktijk.

Strijd mee