Handen in boeien

Een sterke overheid zorgt ervoor dat iedereen veilig is. Ook dat is een kwestie van solidariteit. Wie geld heeft, kan zichzelf beveiligen. In een welvaartsstaat zorgt de overheid ervoor dat iédereen veilig is. Onze veiligheid versterken doe je in de eerste plaats door elke misdaad te bestraffen en elke straf die uitgesproken wordt door een rechter, ook effectief uit te voeren. Anders ontstaat er een gevoel van straffeloosheid. Komaf maken met straffeloosheid vereist tegelijk investeringen in een sterke en performante politie, maar ook in een modern en efficiënt gerechtsapparaat.

Daarom strijden wij voor:   

● Elk misdrijf zijn straf  We maken komaf met het gevoel van straffeloosheid. Wij willen dat alle straffen die door de rechter uitgesproken worden, effectief en op tijd uitgevoerd worden. Ook de korte gevangenisstraffen. Daarvoor creëren we de nodige gevangeniscapaciteit, zo veel mogelijk in de vorm van kleinschalige detentie. Korte straffen uitvoeren leidt op termijn ook tot een daling van de gevangenispopulatie.

● Criminelen raken in hun portemonnee De strijd tegen georganiseerde criminaliteit is voor Vooruit een topprioriteit. We werven meer gespecialiseerde speurders aan en zorgen voor een moderne politieopleiding. We raken de criminelen waar het pijn doet: in hun portemonnee. Elke extra euro die op die manier wordt opgehaald, wordt geïnvesteerd in politie, justitie en preventie.

● Streng voor seksuele misdrijven Vooruit zorgde in deze federale regering mee voor een verstrenging van de straffen op seksuele misdrijven. Maar straffen alleen is niet genoeg. Naast een effectieve en voldoende lange straf moet er ook een verplichte behandeling van elke dader komen.

● Voorkomen van recidive We bestrijden de overbevolking in de gevangenissen door meer alternatieve straffen op te leggen en tegelijk de capaciteit van kleine detentiecentra te vergroten. Maar ook door gedetineerden zonder Belgische nationaliteit of verblijfsrecht via terugkeerakkoorden hun straf te laten uitzitten in hun land van herkomst. Zo komt meer tijd en ruimte vrij om gedetineerden beter te begeleiden, tijdens hun straf én na hun vrijlating.

Strijd mee