Onze 30 strijdpunten voor de toekomst

Strijd tegen armoede: een menswaardig inkomen voor iedereen

Papa met zoon naar een boek aan het kijken

De voorbije jaren hebben we het hoofd moeten bieden aan grote crisissen: eerst corona, dan de energiecrisis. Tijdens die crisissen werd de stijging van de lonen verzekerd met de index, zorgden we voor goedkopere energie door de btw permanent te verlagen naar 6% en hebben we het sociaal tarief voor energie tijdelijk uitgebreid naar 2 miljoen mensen. De OCMW’s en de sociale diensten werden ook nog eens versterkt. Met Vooruit hebben we de koopkracht van de mensen het beste beschermd van heel Europa. Toch blijft een te grote groep mensen in armoede leven. Om hen structureel uit de armoede te halen, is er meer nodig.

Daarom strijden wij voor:   

● Eerlijke kansen voor elk kind Om armoede structureel te verminderen, is een gelijke start cruciaal. Daarom zorgen we voor betaalbare kinderopvang, gratis gezonde maaltijden op school en een lagere schoolfactuur.

● Werk is beste bescherming tegen armoede Iedereen die kan werken, helpen we intensief aan een job voor een deftig loon. Daarom verhogen we ook de minimumlonen. Voor wie niet (meer) kan werken, garanderen we een menswaardig inkomen.

● Een menswaardig inkomen op maat De uitkering waar de meeste mensen recht op hebben, volstaat vaak niet om menswaardig te leven. Wij berekenen op maat van elk gezin het maandelijks inkomen dat écht nodig is om alle noodzakelijke uitgaven te doen. Als het totale gezinsinkomen onder dat menswaardig inkomen ligt, geven we aanvullende financiële steun.

● Automatische toekenning sociale rechten Vaak weten mensen niet dat ze recht hebben op een sociaal tarief of een premie. We zorgen ervoor dat de toekenning van verschillende sociale rechten zo veel als mogelijk automatisch gebeurt, zodat iedereen die er recht op heeft ze ook krijgt.

Strijd mee