Onze 30 strijdpunten voor de toekomst

Streng voor fiscale en sociale fraudeurs

Wie fraudeert, ondermijnt de solidariteit. Dat is niet eerlijk voor wie elke dag hard werkt en wél netjes zijn belastingen betaalt. Elk zijn deel is niks te veel. Daarom pakken we fiscale fraude hard aan. Maar ook voor sociale fraude is er geen plaats: wie geen recht heeft op een uitkering, een studiebeurs of een sociale woning, moet die ook niet krijgen. Ook dat is maar eerlijk.

Daarom strijden we voor: 

● 1 vermogens- en inkomenskadaster We brengen de grote vermogens in kaart met een sluitend vermogens- en inkomenskadaster. Transparantie is de beste remedie tegen fiscale en sociale fraude. Sociale steunmaatregelen - zoals studiebeurzen bijvoorbeeld - kunnen we dan ook veel rechtvaardiger toekennen.

● Afschaffing afkoopwet We schaffen de minnelijke schikking voor ernstige fiscale fraude af. Zo verhinderen we dat rijke mensen hun proces kunnen afkopen en hun straf ontlopen. Iedereen gelijk voor de wet.

● Samenwerking fiscus en gerecht Onze fiscus en het gerecht geven we de nodige middelen om de strijd aan te gaan tegen grote georganiseerde fraude. We versterken het personeel van de BBI (Bijzondere Belastinginspectie) en de parketten en zorgen voor betere samenwerking tussen beiden om grote georganiseerde fraude op te sporen en te vervolgen.

Strijd mee