Onze 30 strijdpunten voor de toekomst

Snellere integratie door taal en werk

Groep mensen die aan tafel samenzit

Wie van elders komt en het recht krijgt om te blijven, moeten we meteen helpen om het Nederlands onder de knie te krijgen en aan het werk te gaan. Als we niet allemaal Nederlands met elkaar kunnen spreken, maar wel dezelfde scholen, bussen en ziekenhuizen delen, zitten we in de problemen. Mensen die mogen blijven moeten snel, verplicht en gratis, Nederlandse les volgen. We geven alle kansen, we verwachten dat die gegrepen worden.

Daarom strijden wij voor:   

● Nederlands als bindmiddel We zorgen ervoor dat wie het recht krijgt om hier een nieuw leven op te bouwen, ook meteen aan de slag kan. We laten mensen niet los als ze eenmaal werken: Nederlands leren moet de prioriteit zijn. We zetten volop in op gratis lessen Nederlands, taalbegeleiding op het werk en ook laagdrempelige taaloefenkansen voor iedereen daarbuiten. Nederlands wordt ook de absolute prioriteit vanaf de kleuterklas en in het onderwijs.

● 1 nieuwkomerstraject Iedere nieuwkomer start met een gratis nieuwkomerstraject dat alle huidige door elkaar heen lopende systemen (OCMW, inburgering, VDAB, ...) bundelt en vervangt. Een traject met enkele verplichte ingrediënten: taallessen en een traject naar werk. Het aanbod wordt gediversifieerd en op maat gemaakt: iedereen moet mee kunnen. Je krijgt alleen een uitkering als je Nederlands leert en werk zoekt.

● Gezinshereniging Ook mensen die hier komen wonen omdat hun partner of gezin hier al is, moeten - en dat van zodra ze de procedure voor gezinshereniging starten - beginnen met een integratieproces in het land van herkomst.

Strijd mee