Onze 30 strijdpunten voor de toekomst

Ons onderwijs weer naar de top brengen

Jongen die zijn vinger opsteekt in de aula

Kinderen en jongeren de beste versie van zichzelf laten worden, of ze nu goed zijn met hun hoofd of met hun handen: daarvoor dient onderwijs. Jammer genoeg schiet het onderwijssysteem vandaag tekort. De onderwijskwaliteit daalt jaar na jaar, er is een ernstig leerkrachtentekort en veel ouders kunnen de schoolkosten niet betalen. Bovendien blijkt dat onze kinderen het Nederlands steeds minder goed beheersen. Dat zorgt dan weer voor een leerachterstand, en dus minder kansen later in het leven. Het is tijd om ons onderwijs weer terug te brengen waar het hoort: aan de top. Dat vraagt investeringen en hervormingen.

Daarom strijden wij voor:   

● Een gratis gezonde maaltijd op school voor elk kind Te veel kinderen worden naar school gestuurd met een lege brooddoos. Voor een rijke regio als Vlaanderen is dat onaanvaardbaar. Op een lege maag kun je niet leren. Daarom maakt Vooruit een topprioriteit van gratis en gezonde warme maaltijden op school voor alle kinderen. 

● Schoolplicht vanaf 3 jaar  In het belang van de ontwikkeling van het kind, en omdat vooral kinderen uit een kansarme omgeving baat hebben bij een goede ondersteuning, vindt Vooruit dat alle kinderen best vanaf hun derde naar de kleuterklas gaan. Vandaag geldt er een leerplicht vanaf vijf jaar.

● Snel en goed Nederlands leren Nederlands is de basis voor alle andere vakken op school. Kinderen die achterstand hebben op het gebied van Nederlands helpen we meteen met de juiste ondersteuning. Ouders die het Nederlands niet voldoende meester zijn, helpen we met extra taallessen, via de crèche of via de school. 

● Herwaardering praktijkgericht onderwijs Vooruit wil het praktijkgericht onderwijs herwaarderen. We hebben de hoofden en de handen van al onze jongeren nodig, zeker in tijden waar honderden vacatures open blijven staan.

● Een lagere factuur in het middelbaar onderwijs Net zoals dat voor basisscholen al het geval is, moeten middelbare scholen de nodige boeken en materialen voorzien om goed te kunnen leren en studeren. Extra kosten (bv. uitstappen) voor ouders worden begrensd door een maximumfactuur. Dat betekent dat de schoolfactuur nooit hoger mag oplopen dan een vooraf afgesproken bedrag.

Strijd mee