Poppetje dan lijn dat naar boven gaat ondersteund

 We kunnen de begroting alleen gezond maken, als we de dieperliggende problemen van onze economie en overheid aanpakken - als we zorgen voor meer en betere economische groei en een sterkere overheid. Om dat doel te bereiken hebben we een globaal plan nodig. Een gedurfd plan dat verder kijkt dan de begroting van volgend jaar en dat ons land klaarmaakt voor de toekomst. Een globaal plan dat een antwoord biedt op de grootste sociaaleconomische uitdagingen van ons land.

Daarom strijden wij voor: 

● Werk maken van een gezonde begroting Vooruit wil de welvaartsstaat versterken.Daar hebben we een gezonde begroting voor nodig. Daarmee kunnen we vandaag en morgen uw koopkracht en gezondheid beschermen én de ongelijkheid terugdringen. Daarom willen we tegen het einde van de volgende legislatuur de lopende uitgaven en inkomsten in evenwicht brengen en zo de overheidsschuld stabiliseren tegen 2030. Daarna bouwen we de staatsschuld verder af.

● Zorgen voor economische groei Dat doen we door te hervormen en te investeren. Door hervormingen die de productiviteit en competitiviteit van onze economie versterken. Door hervormingen die ervoor zorgen dat meer mensen aan het werk zijn en dat ook willen blijven. Door meer productieve investeringen te doen: in onze kinderopvang en ons onderwijs, in onderzoek en innovatie. En door meer bestuurskracht te ontwikkelen voor een sterkere en efficiëntere overheid.

● Kerntaken voor de overheid De overheid moet ook streng naar haar eigen uitgaven kijken, zoals naar de forse en groeiende bedrijfssubsidies. Enkel waar die voor meer welvaart en welzijn zorgen, zijn die te verantwoorden.

Strijd mee