Onze 30 strijdpunten voor de toekomst

Naar de beste zorg in vlaanderen: zonder wachtlijsten

2 ouderen mensen lachen naar elkaar

Gezondheidsproblemen voorkomen, vermijden dat ze erger worden, er snel bij zijn: dat is de beste investering in onze gezondheidszorg, want het vermijdt grotere problemen en dus grotere kosten op een later tijdstip. Het is dus ook de beste garantie om onze zorg betaalbaar te houden. Dat preventieve beleid is de bevoegdheid van de Vlaamse regering, en daar is de laatste jaren veel te veel getreuzeld. Het Vlaamse zorgbeleid is toe aan een grondige hervorming. De Vlaamse zorg moet veel eenvoudiger en toegankelijker worden. En als de noden in de samenleving toenemen, moet de Vlaamse regering zorgen dat er meer geïnvesteerd wordt. Voor de gezondheid van ons allemaal. Tot slot zijn wachtlijsten een harde realiteit in Vlaanderen. Te veel kinderen en jongeren wachten vandaag op therapie, een diagnose of een plek om te wonen. Ook de zorg voor personen met een handicap wordt in Vlaanderen gekenmerkt door wachtlijsten. Bijna 20.000 mensen met een handicap wachten op zorg, of op het geld waarop ze recht hebben om die zorg te betalen.

Daarom strijden wij voor: 

● Wachtlijsten wegwerken Als je in Vlaanderen hulp nodig hebt, kom je bijna automatisch op een wachtlijst terecht. Ongeacht of je jong of oud bent. Bij personen met een handicap lopen de wachttijden zelfs al op tot 27 jaar! Dat is onaanvaardbaar en de absolute prioriteit van Vooruit is voorzien in extra capaciteit in de jeugdhulp, de geestelijke gezondheidszorg, zorg voor personen met een handicap en de ouderenzorg.

● Meer noden in vlaamse zorg? Meer investeren! We brengen alle zorgnoden in Vlaanderen grondig in kaart en we voorzien de nodige budgetten om ze allemaal op te vangen. Als de nood aan zorg in Vlaanderen stijgt, nemen ook de budgetten toe. Simpel. Tegelijk voorzien we, net als op federaal niveau, een vaste groeinorm in de Vlaamse zorg. Wie zorg nodig heeft, moet die krijgen. Ook in Vlaanderen. Punt. 

● Veel meer investeren in preventie in vlaanderen Heel wat chronische aandoeningen zijn te voorkomen door een gezonde levensstijl. Denk aan obesitas, diabetes, maar ook kanker. Daarom willen in Vlaanderen veel meer investeren in preventie van jong tot oud. Denk aan screeningsonderzoeken tegen kanker of gratis vaccinaties tegen gevaarlijke ziekten. We sensibiliseren ook rond het belang van een gezonde levensstijl om onder andere het risico op chronische ziekten en dementie te verminderen.

● Een vlaamse maximumfactuur We voorzien een maximumfactuur om mensen die het financieel moeilijk hebben te beschermen tegen hoge medische kosten. Dat zorgt er onder andere voor dat mensen in hun laatste levensfase zich niet ongerust hoeven te maken over hun rusthuisfactuur.

● Stop aan commercialisering Of het nu de internationale beursgenoteerde bedrijven in de ouderenzorg zijn of specialisten die menen te mogen vragen wat ze willen: winstbejag op zorg is de grootste bedreiging voor de medische solidariteit. Als we willen dat iedereen kan genieten van goede zorg moeten we vermijden dat sommigen hun diensten zo duur maken dat ze alleen nog werken voor de happy few of qua patiënten aan cherry-picking gaan doen. We herstellen daarom het solidariteitsprincipe in de Vlaamse zorgsector door winstbejag te verbieden.

● Masterplan toegankelijkheid in vlaanderen We tellen steeds meer mensen die in hun mobiliteit beperkt zijn of drempels ervaren in wat ze zelfstandig kunnen. Vooruit wil dat onze samenleving evolueert naar ruimten, gebouwen en diensten die ook voor hen zelfstandig toegankelijk zijn zodat onze ouderen en personen met een handicap niet afhankelijk zijn van de hulp van anderen om deel te zijn van de samenleving.

Strijd mee