Onze 30 strijdpunten voor de toekomst

Investeren in voldoende en sterke leerkrachten

Sterk onderwijs staat of valt met sterke leerkrachten voor de klas. Vandaag zitten onze kinderen en jongeren vaak uren in de studie, of zelfgs gewoon thuis. Het lerarentekort willen we oplossen door het beroep van leerkracht veel aantrekkelijker te maken en massaal aan te werven. Sterke leerkrachten aantrekken is een topprioriteit.

Daarom strijden wij voor:

● We pakken het lerarentekort aan We versterken de lerarenopleiding en voorzien 1 jaar extra betaalde stage. Zo verminderen we uitval bij beginnende leraren en bereiden we onze toekomstige leerkrachten - met steun van collega’s - beter voor op het échte werk. We nemen alle beginnende leerkrachten op in een Vlaamse leerkrachtenpool. Zo bieden we hen meteen werkzekerheid op een school, met aandacht voor een haalbare woonwerkverplaatsing.

● Betere lonen voor wie later kiest voor job van leerkracht Veel mensen willen na een andere loopbaan de stap naar het onderwijs zetten. Dat is fantastisch, want we hebben een pak leraren te kort. Maar vaak vallen ze dan terug op een veel lager loon. Om de stap naar het onderwijs te stimuleren - en zo ook het huidige tekort aan leerkrachten aan te pakken - willen we de anciënniteit van deze zogenaamde zij-instromers tot 20 jaar erkennen, zodat ze ook in het onderwijs een beter loon krijgen.

● Betere organisatie van klasgroepen We organiseren ons secundair onderwijs efficiënter en doeltreffender. We maken komaf met kleine klasgroepen en stimuleren scholen structureel om zich efficiënter te organiseren. Zo vermijden we klassen zonder leerkrachten. We houden hierbij rekening met studierichtingen die toeleiden tot knelpuntberoepen.

Strijd mee