Een rij van militaire

Grote internationale crisissen en oorlogen, zelfs aan de poort van Europa, brengen ook onze veiligheid in gevaar. Een klein land als België kan zulke uitdagingen niet alleen het hoofd bieden. Wij geloven in een sterke Europese defensie die ons beschermt tegen externe dreigingen.

Daarom strijden wij voor:   

● Investeringen in defensie Ons lidmaatschap van de NAVO en de Europese Unie zorgt voor onze veiligheid, maar brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee. Daarom zullen wij onze defensieinspanning verder optrekken zoals afgesproken.

● Integratie met legers van andere eu-landen Europa geeft 3 keer meer uit aan defensie dan Rusland. De legers van de EU-landen moeten beter geïntegreerd worden, zodat we beter kunnen samenwerken en ons gezamenlijk kunnen verdedigen tegen externe bedreigingen. Zo zorgen we voor een sterke Europese pijler binnen de NAVO en meer Europese autonomie in militaire aangelegenheden.

● Strenger op wapenleveringen We verliezen ook in tijden als deze de mensenrechten niet uit het oog. Via een toetsingskader voor wapenleveringen verstrengen we de controle op de tussenhandel en het effectieve eindgebruik van wapens vanuit ons land. Landen die op systematische wijze het internationaal recht schenden, sluiten we uit van wapenleveringen.

Strijd mee