Europese vlag met shaduw van mensen

We moeten weer grip krijgen op migratie én mensen beschermen. Dat betekent dat mensen die recht hebben op asiel snel geholpen moeten worden. De beslissing of iemand al dan niet kan blijven, moet veel sneller genomen worden. Tegelijk moeten we duidelijk zijn: wie niet mag blijven, moet effectief terug. En wie wel mag blijven, moet volwaardig kunnen meedraaien in onze samenleving. Ondersteuning om de taal te leren en een job te vinden is essentieel. Vooruit wil mensen ook sneller beschermen door opvang en huisvesting te voorzien in hun regio van herkomst. En binnen Europa de verantwoordelijkheid solidair spreiden. Migratie die onze welvaartstaat versterkt, zoals arbeidsmigratie, willen we zelf opnieuw in handen nemen en afstemmen op onze noden. Geen sociale dumping, geen uitbuiting.

Daarom strijden wij voor:   

● Bescherming in regio van herkomst Europa moet een robuust beleid ontwikkelen om landen in de regio van herkomst te ondersteunen bij het opvangen en beschermen van vluchtelingen, zodat mensen niet moeten doorvluchten tot hier.

● Snellere procedures en eerlijke spreiding in eu We versnellen alle procedures. Mensen die willen komen werken of bij hun gezin komen wonen, moeten snel antwoord krijgen. Mensen die gevlucht zijn voor oorlog moeten snel, aan de buitengrenzen, een antwoord krijgen. Zo kan wie bescherming nodig heeft, die meteen krijgen en kan nadien een solidaire spreiding over heel Europa volgen. We behandelen een aanvraag niet als iemand in onze buurlanden al een negatieve beslissing heeft gehad.

● Een strikter terugkeerbeleid Een migratiebeleid dat niet werkt aan terugkeer is zinloos. Als toch iedereen blijft, zijn alle beslissingen betekenisloos. Wij willen dat Europa veel sterker en beter onderhandelt over terugkeerakkoorden. Landen die weigeren hun eigen onderdanen terug te nemen, mogen niet profiteren van onze handelsakkoorden, onze visa, en toegang tot onze arbeidsmarkt. En wie moet terugkeren, volgen we strikt op. Mensen hebben voortaan een medewerkingsplicht. Werk je niet mee? Dan zijn detentie en woonstbetreding voor ons bespreekbaar.

● Arbeidsmigratie op basis van onze noden Voor knelpuntberoepen, maar tegen een deftig loon én met een goede sociale bescherming, is arbeidsmigratie altijd een win-win. Maar werkgevers die hier onvoldoende mensen vinden omdat ze onvoldoende betalen, moeten geen mensen uit het buitenland gaan halen tegen dumpingprijzen. We strijden tegen uitbuiting en sociale fraude. Ook arbeidsmigranten begeleiden we: huisvesting moet in orde zijn door werkgevers, we organiseren een instapcursus zodat ze hun rechten en plichten kennen en zetten in op kennis van het Nederlands.

● Investeren in ontwikkelingssamenwerking De grote uitdagingen (migratie, klimaat, ongelijkheid) zijn mondiaal, de oplossingen zijn dat ook. We weten dat oorlogen en extreme armoede de grondoorzaken zijn waarom mensen op de vlucht slaan. Daarom moeten we blijven inzetten op internationale solidariteit. Want door te investeren in ontwikkelingslanden versterken we niet alleen hun welvaartsstaat, onderwijs en gezondheidszorg, maar bouwen we ook aan een stabielere wereld.

Strijd mee