Onze 30 strijdpunten voor de toekomst

Erfenissen: tot 250.000 euro geen belasting

We willen allemaal iets nalaten aan wie we liefhebben. Maar in ons land verloopt dat niet zoals het hoort. Terwijl hardwerkende mensen vanaf de eerste euro belastingen betalen op de erfenis die ze van hun ouders krijgen, betaalt wie een miljoenen- of zelfs miljardenerfenis in de schoot geworpen krijgt er soms geen. Wij willen dat omkeren.

Daarom strijden we voor: 

● Een belastingvrij bedrag tot 250.000 euro We willen dat elke Vlaming tijdens het leven 250.000 euro belastingvrij kan erven of krijgen, ongeacht van wie. Vandaag betaal je vanaf de eerste euro en dat is niet rechtvaardig. Zo kan iedereen die werkt en spaart iets nalaten aan zijn geliefden.

● Progressieve tarieven op grote erfenissen Van wie meer erft tijdens het leven, vragen we een correcte bijdrage met progressieve tarieven. Zo kunnen we investeren in de kansen van álle kinderen en jongeren.

● Achterpoortjes dicht Vandaag zijn er te veel achterpoortjes voor wie spitsvondig genoeg is. Rijke families plaatsen hun vermogen in stichtingen, of laten privé vastgoed belastingvrij overgaan via gunstregimes voor bedrijfsaandelen. Daar maken we komaf mee

Strijd mee