Onze 30 strijdpunten voor de toekomst

Een goed pensioen na een leven lang werken

2 oudere mensen lachend elkaar knuffelen

Wanneer kan ik met pensioen? Hoeveel pensioen zal ik krijgen? Dit zijn vragen waar veel mensen van wakker liggen, zeker jongeren. Voor veel jongeren ligt het pensioen ver in de toekomst. Ook voor hen willen we sterke pensioenen blijven garanderen. Vooruit heeft gezorgd voor een minimumpensioen van 1.640 euro netto bij een volledige loopbaan, ook voor zelfstandigen. Met de invoering van de pensioenbonus zorgden we ervoor dat wie langer werkt, daar ook voor beloond wordt. Nu is het tijd om de volgende stap vooruit te zetten.

Daarom strijden wij voor:   

Een pensioen na 42 jaar loopbaan We leggen de lat voor iedereen gelijk. Iedereen verdient de kans om met pensioen te gaan na een loopbaan van 42 jaar. Wie op zijn 18de begonnen is, moet op zijn 60ste kunnen stoppen. Dat is maar eerlijk.

1 simpele weg naar het minimumpensioen We vereenvoudigen de toegang tot het minimumpensioen. We zorgen er ook voor dat mensen met een gemengde loopbaan als werknemer, zelfstandige en ambtenaar op een gelijke manier toegang hebben tot het minimumpensioen.

Gegarandeerde indexering van uw pensioen Als het leven duurder wordt, moet ook uw pensioen automatisch stijgen. Zo simpel is het. De index zullen we blijven beschermen.

Strijd mee