Onze 30 strijdpunten voor de toekomst

De strijd tegen racisme en discriminatie voeren we op

De strijd tegen discriminatie en racisme is een absolute prioriteit voor Vooruit. Als we als samenleving vooruit willen, dan moeten we zorgen dat niemand wordt uitgesloten en iedereen alle kansen krijgt om bij te dragen aan die samenleving. We hebben elk talent nodig. Je afkomst, gender, geaardheid, overtuiging, leeftijd, religie of handicap mogen hier geen rol in spelen. Beoordeel mensen op wat ze doen en wat ze kunnen. Alleen zo gaan we samen vooruit.

Daarom strijden wij voor:

● Meldpunten racisme en discriminatie Meldpunten voor racisme en discriminatie zijn cruciaal zodat elke vorm van racisme of discriminiatie gemeld en bestraft wordt. Dit geldt voor overheidsopdrachten en privébedrijven maar even goed voor het uitgaansleven. We maken de reeds bestaande meldpunten bekender en we zorgen voor een verplichte incidentmelding.

● Praktijktesten Racisme en discriminatie kunnen absoluut niet. We voeren praktijktesten in om werkgevers of huisbazen die discrimineren actief op te sporen en te bestraffen. Zo garanderen we dat iedereen gelijk behandeld wordt.

● Gelijke rechten voor lgbtqi+ Discriminatie vanwege geaardheid of genderidentiteit moeten streng worden aangepakt. We gaan strafrechtelijke feiten tegen LGBTQI+ personen met volle kracht opsporen, vervolgen en bestraffen. Alle strafbare haatspraak, online en offline, ten aanzien van LGBTQI+-gemeenschap moet ook écht vervolgd worden.

Mensen aan het stappen in de pride

Strijd mee