Onze 30 strijdpunten voor de toekomst

De stilstand op ethische thema’s doorbreken

 

Vrouw dat een bord vast heeft in een protest

De laatste jaren werden gekenmerkt door stilstand op ethisch vlak. De abortuswetgeving is hopeloos verouderd en dwingt elk jaar honderden vrouwen naar het buitenland te gaan, omdat ze hier bij ons na 12 weken zwangerschap niet de juiste zorg kunnen krijgen. Ook voor wie waardig wil sterven, is het dringend tijd om weer een stap vooruit te zetten. De euthanasiewet laat alleen euthanasie toe bij mensen die wilsbekwaam zijn. Daardoor moeten mensen met dementie hun leven beëindigen wanneer ze nog volkomen helder zijn. Ook mensen met dementie hebben recht op een waardig levenseinde. Tot slot is draagmoederschap al jaren medisch mogelijk, maar nog steeds niet wettelijk geregeld. Vooruit wil die stilstand doorbreken. Wij willen ervoor zorgen dat we ook op ethisch vlak als samenleving weer vooruitgang boeken.

Daarom strijden wij voor:   

● Uitbreiding van het recht op abortus We verankeren het recht op abortus in de grondwet. We verlengen de huidige wettelijke termijn voor abortus van 12 naar 18 weken en we schaffen de betuttelende wachttijd van 6 dagen af.

● Uitbreiding van de euthanasiewet We breiden de mogelijkheden van de voorafgaande wilsverklaring uit tot alle vormen van wilsonbekwaamheid door hersenaandoeningen voor onder andere mensen met (jong)dementie.

● Wettelijk kader voor draagmoederschap We creëren een wettelijk kader voor altruïstisch draagouderschap. Ook alleenstaande wensouders en LGBTQI+- koppels komen hiervoor in aanmerking. Daardoor zorgen we voor zekerheid en bescherming voor kinderen, draagouders én wensouders.

Strijd mee