Onze 30 strijdpunten voor de toekomst

De klimaatstrijd voeren we voor iedereen

De klimaatstrijd zullen en kunnen we tot een goed einde brengen, als we er voor zorgen dat iedereen mee kan en mee is. Wij willen helpen de opwarming tot 1,5°C beperken. Dat betekent een uitstootvermindering van 55% tegen 2030 en klimaatneutraliteit voor 2050.

Daarom strijden wij voor:   

● Een ambitieus renovatieplan We renoveren jaarlijks 180.000 woningen. De overheid schiet voor om de isolatie van daken, muren en ramen en de installatie van zonnepanelen uit te voeren. De terugbetaling van de renovatie gebeurt geleidelijk via de besparingen op de energiemeter. Eigenaars betalen de renovatie dus terug met het uitgespaarde energievoordeel. Goed voor de portemonnee en het klimaat.

● Duurzame industrie We koppelen subsidies aan strikte klimaatvoorwaarden. Zo moedigen we onze industrie aan om snel duurzaam te worden. We houden welvaart in eigen land door een industrie- en ondernemingsbeleid te voeren dat bedrijven ondersteunt om duurzame technologie - zoals warmtepompen - op eigen bodem te ontwikkelen en in te zetten.

● Meer hernieuwbare energie We houden de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 minstens tien jaar langer in bedrijf om op korte termijn energiezekerheid te garanderen. We leggen zonnepanelen op elk geschikt dak en zorgen voor een verdubbeling van windturbines. We investeren ook in alle technologieën die een bijdrage leveren aan een klimaatneutraal energiesysteem, op voorwaarde dat ze veilig, duurzaam en betaalbaar zijn.

● Natuur beter beschermen We beschermen onze waardevolle natuur door de bronnen van vervuiling, zoals stikstof en pesticiden, terug te dringen. We schakelen ook een versnelling hoger om de oppervlakte aan bos in Vlaanderen te laten toenemen. 

Strijd mee